Buộc xưng tội trong mùa Chay không?

Buộc xưng tội trong mùa Chay không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi:Chúng ta…

Vài ý nghĩa khi cử hành Thánh Lễ (tiếp)

BY: LM. THÊÔPHILÊ

III. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ:
2. Kinh Tạ ơn gồm tất cả 9 phần:
 Đây là toàn bộ những công thức giữa phần tiến lễ và Kinh Lạy Cha, đây cũng là phần chính…

III. Phụng Vụ Thánh Thể

BY: LM THÊÔPHILÔ

1.    Chuẩn bị lễ phẩm
a.    Chuẩn bị bàn thờ.
 Bàn thờ được trải khăn trắng với nến sáng. Bàn thờ phải được phủ khăn biểu tượng là một bàn…

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

BY: LM. THÊÔPHILÊ

 PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
5. Công bố Tin Mừng.
«Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết…

II. PHỤNG VỤ LÒI CHÚA

BY: LM THÊÔPHILÊ

II. PHỤNG VỤ LÒI CHUUA
Phụng vụ Lời Chúa (PVLC) là phần thứ hai của Thánh Lễ sau phần Nhập Lễ. Chúng ta thấy trong phần đầu mọi người được mời gọi kết…

Vài Ý nghĩa khi cử hành thánh lễ

BY: LM. THÊÔPHILÊ

Sau khi nói qua vài câu hỏi liên quan đến Thánh Lễ, Trang hỏi để sống đạo đi tìm ý nghĩa những phần trong Thánh Lễ.
I. NHẬP LỄ: PHÂN TÁN TỪ…

VÀI CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH LỄ

BY: LM. THÊÔPHILÊ

1. «HIẾN LỄ TẠ ƠN» (EUSCHARISTIE) HAY THÁNH LỄ (MESSE)?
Hỏi: Trước đây, con được dạy là đi xem lễ, rồi tham dự Thánh Lễ. Rồi bây giờ lại nghe các cha…

Khách truy cập

Hôm nay:10530
Hôm qua:19453
Tuần này:48913
Tháng này563283
Số Lượt Truy Cập:47227602
Số khách đang Online 520