Suy Niệm Lời Chúa

11/12 Chữa người bất toại và quyền tha tội

11/12 Chữa người bất toại và quyền tha tội

Chữa người bất toại và quyền tha tội.

Thứ Hai tuần 2 mùa vọng.

"Hôm nay chúng tôi đã thấy những việc lạ lùng".

 

LỜI CHÚA: Lc 5, 17-26

Ngày ấy, Chúa Giêsu đang…

10/12 Dọn đường chờ Chúa

10/12 Dọn đường chờ Chúa

Dọn đường chờ Chúa.

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG năm B

"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng".

 

Lời Chúa: Mc 1, 1-8

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khởi đầu Phúc…

09/12 Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít

09/12 Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít

Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít.

Thứ Bảy tuần 1 mùa vọng.

"Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ".

LỜI CHÚA: Mt 9,35 - 10,1. 6-8

Khi ấy, Chúa…

08/12 Xin Vâng

08/12 Xin Vâng

Xin Vâng.

Thứ Sáu tuần 1 mùa vọng – ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

"Chào Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ".

 …

07/12 Người khôn ngoan thực sự

07/12 Người khôn ngoan thực sự

Người khôn ngoan thực sự.

Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng. – Thánh Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước trời".…

05/12 Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn.

05/12 Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn.

Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn.

Thứ Ba tuần 1 mùa vọng.

"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần"

Lời Chúa: Lc 10, 21-24

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa…

04/12 Niềm tin đích thực

 04/12 Niềm tin đích thực

Niềm tin đích thực.

Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.

"Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến trong nước trời".

 

Lời Chúa: Mt 8, 5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành…

03/12 Tỉnh thức

03/12 Tỉnh thức

Tỉnh thức.

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm B

"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về".

 

Lời Chúa: Mc 13, 33-37

Tin Mừng Chúa Giêsu…

02/12 Tỉnh thức cầu nguyện

02/12 Tỉnh thức cầu nguyện

Tỉnh thức cầu nguyện.

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 34 thường niên.

"Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến".

 

Lời Chúa: Lc 21, 34-36

Khi ấy,…

01/12 Nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố

 01/12 Nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố

Nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố.

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 34 thường niên.

"Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần…

Khách truy cập

Hôm nay:6696
Hôm qua:21424
Tuần này:6696
Tháng này187776
Số Lượt Truy Cập:45793514
Số khách đang Online 415