Chiều Thứ Năm, 26/11/2020, hơn 50.000 con cái Giáo Phận đã từng đoàn tiến về Núi Cúi, Trung Tâm Hành Hương Kính Mẹ Vô Nhiễm để tham dự Ngày Giáo Phận như Đức Cha Chánh…