26/10 Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

26/10 Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 18-25

“Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

25/10 Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà

25/10 Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà

Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 12-17

“Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy…

24/10 Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy

24/10 Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Gr 31, 7-9

“Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây…

23/10 Nếu các ngươi không ăn năn hối cải

23/10 Nếu các ngươi không ăn năn hối cải

Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 1-11

“Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em”.

Trích…

21/10 Thầy không đến để đem bình an

21/10 Thầy không đến để đem bình an

Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 6, 19-23

“Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ…

18/10 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

18/10 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm lẻ

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 4, 9-17a

“Chỉ còn một mình Luca ở với cha”.

Trích thư thứ hai…

17/10 Các con muốn Thầy làm gì cho các con?

17/10 Các con muốn Thầy làm gì cho các con?

Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 53, 10-11

“Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”.

Trích sách Tiên…

Khách truy cập

Hôm nay:13863
Hôm qua:10104
Tuần này:23967
Tháng này431837
Số Lượt Truy Cập:32156202
Số khách đang Online 272