23/09 Người sai các ông đi rao giảng

23/09 Người sai các ông đi rao giảng

Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cn 30, 5-9

“Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có: xin chỉ ban cho con ăn dùng…

21/09 Hãy theo Ta

21/09 Hãy theo Ta

Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm chẵn

THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 1-7. 11-13

“Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”.…

20/09 Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng

20/09 Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng

Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9

“Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy tìm Chúa khi còn…

19/09 Hạt rơi trong đất tốt

19/09 Hạt rơi trong đất tốt

Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 35-37. 42-49

“Gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông…

18/09 Có mấy phụ nữ đi với Người

18/09 Có mấy phụ nữ đi với Người

Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 12-20

“Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô giá trị”.

Trích thư…

17/09 Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi

17/09 Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi

Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 1-11

“Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô…

15/09 Đây là mẹ của anh

15/09 Đây là mẹ của anh

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người (Ga 19,25)

BÀI ĐỌC I: Dt 5, 7-9

“Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời”.

Trích…

14/09 Con Người phải bị treo lên

14/09 Con Người phải bị treo lên

Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên Năm chẵn

SUY TÔN THÁNH GIÁ

BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9

“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách…

Khách truy cập

Hôm nay:11022
Hôm qua:14125
Tuần này:33382
Tháng này238678
Số Lượt Truy Cập:26121681
Số khách đang Online 230