29/05 Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời

29/05 Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời

Chúa Nhật Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C

Lễ Thăng Thiên

BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi…

26/05 Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy

26/05 Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy

Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cv 18, 1-8

“Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.…

24/05 Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy

24/05 Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy

Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cv 16, 22-34

“Anh hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát”.

Trích sách Tông đồ…

23/05 Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy

23/05 Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy

Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cv 16, 11-15

“Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe những lời Phaolô giảng dạy”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.…

22/05 Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy

22/05 Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy

Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm C 

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-2. 22-29

"Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần…

21/05 Các con không thuộc về thế gian

21/05 Các con không thuộc về thế gian

Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cv 16, 1-10

“Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô…

20/05 Các con hãy yêu mến nhau

20/05 Các con hãy yêu mến nhau

Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 22-31

“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác”.

Trích sách…

Khách truy cập

Hôm nay:16015
Hôm qua:17040
Tuần này:126332
Tháng này492526
Số Lượt Truy Cập:36014490
Số khách đang Online 373