01/03 Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha

01/03 Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Đn 9, 4b-10

“Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”.

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Lạy Chúa là Thiên Chúa…

28/02 Đây là Con Ta rất yêu dấu

28/02 Đây là Con Ta rất yêu dấu

Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay Năm B

BÀI ĐỌC I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

“Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa…

27/02 Các ngươi hãy nên trọn lành

27/02 Các ngươi hãy nên trọn lành

Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Đnl 26, 16-19

“Để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê đã nói với…

25/02 Ai xin thì sẽ nhận được

25/02 Ai xin thì sẽ nhận được

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Est 14, 1. 3-5. 12-14 (NV 4, 17k. 17lm. 17r-t)

“Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa”.

Trích sách…

24/02 Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào

24/02 Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào

Thứ Tư Tuần I Mùa Chay Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-10

“Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”.

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi…

23/02 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này

23/02 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này

Thứ Ba Tuần I Mùa Chay Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11

“Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời…

21/02 Chúa chịu Satan cám dỗ

21/02 Chúa chịu Satan cám dỗ

Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm B

BÀI ĐỌC I: St 9, 8-15

“Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt”.

Trích sách Sáng Thế.…

20/02 Ta không đến kêu mời người công chính

20/02 Ta không đến kêu mời người công chính

Thứ Bảy Mùa Chay Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Is 58, 9b-14

“Ngươi hãy ca tụng Chúa khi ngươi bỏ đường lối của ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: “Nếu ngươi loại…

Khách truy cập

Hôm nay:11406
Hôm qua:16132
Tuần này:11406
Tháng này11406
Số Lượt Truy Cập:28193960
Số khách đang Online 281