13/05 Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy

13/05 Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy

Thứ Năm Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 18, 1-8

“Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.…

10/05 Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy

10/05 Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy

Thứ Hai Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 16, 11-15

“Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe những lời Phaolô giảng dạy”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.…

08/05 Tôi tớ không trọng hơn chủ

08/05 Tôi tớ không trọng hơn chủ

Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 16, 1-10

“Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô…

06/05 Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy

06/05 Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy

Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 7-21

“Tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa”.

Trích sách Tông…

05/05 Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy

05/05 Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy

Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-6

“Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề…

04/05 Thầy ban bình an của Thầy cho các con

04/05 Thầy ban bình an của Thầy cho các con

Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cv 14, 18-27 (Hl 19-28)

“Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.

Trích sách…

Khách truy cập

Hôm nay:15623
Hôm qua:17601
Tuần này:46392
Tháng này203083
Số Lượt Truy Cập:29260378
Số khách đang Online 275