30/09 Con Người sẽ phải bị nộp

Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô

BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 1-5. 10-11a

“Này đây Ta đến và ngự giữa ngươi”.

Bài trích sách Tiên tri Dacaria.

Tôi đã ngước mắt lên và đã nhìn thấy: Kìa,…

28/09 Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi

Thứ Năm tuần 25 Thường Niên – Năm A

BÀI ĐỌC I: Kg 1, 1-8

“Các ngươi hãy xây cất đền thờ và như thế sẽ đẹp lòng Ta”.

Khởi đầu sách Tiên tri Khác-gai.…

25/09 Đặt đèn trên giá đèn

25/09 Đặt đèn trên giá đèn

Thứ Hai tuần 25 Thường Niên – Năm A

BÀI ĐỌC I: Esd 1, 1-6

“Ai thuộc dân Chúa, hãy lên Giêrusalem và xây cất nhà Chúa”.

Khởi đầu sách Esdra.

Năm thứ nhất triều…

24/09 Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng

24/09 Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9

“Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy tìm Chúa khi còn…

23/09 Ai có tai để nghe thì hãy nghe

23/09 Ai có tai để nghe thì hãy nghe

Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 13-16

“Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tinh tuyền, cho tới ngày Chúa lại đến”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô…

22/09 Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người

22/09 Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người

Thứ Sáu tuần 24 Thường Niên – Năm A

BÀI ĐỌC I: 1 Tm 6, 2c-12

“Phần con, hỡi con người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính”.

Bài trích thư thứ nhất…

Khách truy cập

Hôm nay:3071
Hôm qua:11202
Tuần này:69619
Tháng này3071
Số Lượt Truy Cập:44576867
Số khách đang Online 174