Ngày 29/05 Thánh Maria Anna “de Paredes” (1618 — 1645)

Ngày 29/05 Thánh Maria Anna “de Paredes” (1618 — 1645)

Thánh Maria Anna “de Paredes” (1618 — 1645)

Sự hy sinh hãm mình của Thánh Maria Anna đã giúp ngài nhậy cảm hơn với nhu cầu của tha nhân, và can đảm hơn khi phục…

Ngày 28/05 Thánh Germain (496 – 576)

Ngày 28/05 Thánh Germain (496 – 576)

Thánh Germain (496 – 576)

Thánh Germain là một đan viện trưởng với đặc tính thương người nghèo và chia sẻ của cải cho họ…
Thánh Germain là một đan viện trưởng với đặc tính thương…

Ngày 27/05 Thánh Augustine ở Canterbury (c. 605?)

Ngày 27/05 Thánh Augustine ở Canterbury (c. 605?)

Thánh Augustine ở Canterbury (c. 605?)

Thánh Augustine đáng được gọi là “Tông Ðồ của Anh Quốc”, thanh tẩy thay vì tàn phá các đền thờ và các phong tục ngoại giáo; du nhập…

Ngày 26/05 Thánh Philíp Nêri (1515-1595)

Ngày 26/05 Thánh Philíp Nêri (1515-1595)

Thánh Philíp Nêri (1515-1595)

Tinh thần vui tươi và thánh thiện của Thánh Philíp Nêri đã làm sống dậy tinh thần đạo đức ở Rôma vào thời ấy.
Thánh Philíp Nêri, vị “Tông Ðồ của…

Ngày 25/05 Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779 — 1865)

Ngày 25/05 Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779 — 1865)

Thánh Mađalêna Sôphi Barat (1779 — 1865)

Năm 1800, thánh Mađalêna Barat cùng với ba phụ nữ khác thiết lập Tu Hội Thánh Tâm Chúa Giêsu, một tu hội giáo dục, phát triển trên toàn…

Ngày 24/05 Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566 — 1607)

Ngày 24/05 Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566 — 1607)

Thánh Maria Mađalêna Pazzi (1566 — 1607)

Thánh Maria Mađalêna Pazzi khám phá ra ơn cứu độ trong sự đau khổ. Khi đi tu, ngài ao ước chịu đau khổ vì Ðức Kitô trong suốt…

Ngày 23/05 Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 — 1764)

Ngày 23/05 Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 — 1764)

Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 — 1764)

Thánh nhân nổi danh là vị tông đồ của những người bị ruồng bỏ, những phụ nữ vô gia cư, những người ờ nhà thương và nhà tù.…

Ngày 22/05 Thánh Rita ở Cascia (1381 — 1457)

Ngày 22/05 Thánh Rita ở Cascia (1381 — 1457)

Thánh Rita ở Cascia (1381 — 1457)

Thánh Rita được coi là quan thầy của những trường hợp khó khăn, nhất là có liên hệ đến hôn nhân. Ngài nổi tiếng về lòng bác ái…

Ngày 21/05 Thánh Crispin ở Viterbo (1668 — 1750)

Ngày 21/05 Thánh Crispin ở Viterbo (1668 — 1750)

Thánh Crispin ở Viterbo (1668 — 1750)

Thánh Crispin quý trọng bất cứ ai mà Thiên Chúa đã đưa đến với thầy… Thầy được Chúa ban cho ơn chữa lành bệnh tật và bất cứ…

Ngày 20/05 Thánh Bernardine ở Siena (1380 — 1444)

Ngày 20/05 Thánh Bernardine ở Siena (1380 — 1444)

Thánh Bernardine ở Siena (1380 — 1444)

Thánh Bernardine ở Siena là người truyền giáo lỗi lạc của thế kỷ 15. Ðức Giáo Hoàng Piô II gọi ngài là Thánh Phaolô thứ hai, ngài được…

Khách truy cập

Hôm nay:16252
Hôm qua:17040
Tuần này:126569
Tháng này492763
Số Lượt Truy Cập:36014727
Số khách đang Online 288