1112 Lòng khát khao Chúa

11/12/2023 – THỨ HAI TUẦN 2 MV

Th. Đa-ma-sô I, giáo hoàng

Lc 5,17-26

LÒNG KHAO KHÁT CHÚA

Họ lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính…

10/12 Dọn đường để Chúa đến

10/12/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – B

Mc 1,1-8

DỌN ĐƯỜNG ĐỂ CHÚA ĐẾN

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mc 1,3)

Suy…

09/12 Chúa mời cộng tác

09/12/2023 – THỨ BẢY TUẦN 1 MV

Th. Gio-an Đi-đa-cô

Mt 9,35-10,1.6-8

CHÚA MỜI CỘNG TÁC

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.” (Mt 9,37)

Suy niệm: “Chúa Giê-su đi khắp…

08/12 Tuyệt tác của Thiên Chúa

08/12/2023 – THỨ SÁU TUẦN 1 MV

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lc 1,26-38

TUYỆT TÁC CỦA THIÊN CHÚA

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân…

07/12 Đợi chờ bằng hành động

07/12/2023 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV

Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 7,21.24-27

ĐỢI CHỜ BẰNG HÀNH ĐỘNG

“Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng…

06/12 Cộng tác với Chúa

06/12/2023 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV

Th. Ni-cô-la, giám mục

Mt 15,29-37

CỘNG TÁC VỚI CHÚA

Đức Giê-su hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc…

05/12 Phúc vì mắt thấy tai nghe

05/12/2023 – THỨ BA TUẦN 1 MV

Lc 10,21-24

PHÚC VÌ MẮT THẤY TAI NGHE

“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn…

04/12 Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi

04/12/2023 – THỨ HAI TUẦN 1 MV

Th. Gio-an Đa-ma-xê-nô, linh mục, tiến sĩ HT

Mt 8,5-11

ĐỨC TIN HOẠT ĐỘNG NHỜ ĐỨC ÁI

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin…

03/12 Canh thức

03/12/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – B

Mc 13,33-37

CANH THỨC

“Người giữ cửa phải canh thức.” (Mc 13,34)

Suy niệm: Truyện cổ Hy Lạp có kể chuyện người Hy Lạp, để…

02/12 Tỉnh thức và cầu nguyện luôn

02/12/2023 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN

Lc 21,34-36

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LUÔN

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp…

Khách truy cập

Hôm nay:6445
Hôm qua:21424
Tuần này:6445
Tháng này187525
Số Lượt Truy Cập:45793263
Số khách đang Online 198