28/05 Ở lại trong tình yêu Chúa

28/05/2020 – THỨ NĂM TUẦN 7 PS

Ga 17,20-26

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU CHÚA

“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với…

27/05 Ước mong hiệp nhất

27/05/2020 – THƯ TƯ TUẦN 7 PS

Th. Au-gút-ti-nô Can-tơ-bơ-ri, giám mục

Ga 17,11b-19

ƯỚC MONG HIỆP NHẤT

“Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.” (Ga 17,21)…

26/05 Đức Giêsu không lợi dụng

26/05/2020 – THỨ BA TUẦN 7 PS

Th. Phi-líp-phê Nê-ri, linh mục

Ga 17,1-11a

ĐỨC GIÊ-SU KHÔNG LỢI DỤNG

“Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ…

25/05 Cùng chiến thắng với Đức Kitô

25/05/20 – THỨ HAI TUẦN 7 PS

Th. Grê-gô-ri-ô VII, giáo hoàng

Ga 16,29-33

CÙNG CHIẾN THẮNG VỚI ĐỨC KI-TÔ

“Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình…

24/05 Chúa thăng thiên

24/05/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – A

Chúa Thăng Thiên

Mt 28,16-20

RỒI NGÀI SẼ TRỞ LẠI

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa…

23/05 Đức Giêsu là Chúa

23/05/2020 – THỨ BẢY TUẦN 6 PS

Ga 16,23b-28

ĐỨC GIÊ-SU LÀ CHÚA

“Thầy từ Chúa Cha mà đến.” (Ga 16,28)

Suy niệm: Một điểm đặc biệt trong phương pháp sư phạm của Đức…

22/05 Vui vì sự sống

22/05/2020 – THỨ SÁU TUẦN 6 PS

Th. Ri-ta Ca-xi-a, nữ tu

Ga 16,20-23a

VUI VÌ SỰ SỐNG

“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi…

21/05 Buồn vui: Hai nhịp của đời sống

21/05/2020 – THỨ NĂM TUẦN 6 PS

Th. Ki-tô-phô-rô Ma-ga-la-nê, linh mục, tử đạo

Ga 16,16-20

BUỒN-VUI: HAI NHỊP CỦA ĐỜI SỐNG

“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở…

20/05 Thiên Chúa vẫn phán dạy

20/05/2020 – THỨ TƯ TUẦN 6 PS

Th. Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, linh mục

Ga 16,12-15

THIÊN CHÚA VẪN PHÁN DẠY

“Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn…

19/05 Di sản Thánh Thần

19/05/2020 – THỨ BA TUẦN 6 PS

Ga 16,5-11

DI SẢN THÁNH THẦN

“Nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em.” (Ga 16,7)

Suy niệm: Chúa Giê-su không để…

Khách truy cập

Hôm nay: 8342

Hôm qua: 8843

Số Lượt Truy Cập: 24823537

Currently are 164 guests and no members online