24/01 Ưu tiên cho Tin Mừng

24/01/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – B

Mc 1,14-20

ƯU TIÊN CHO TIN MỪNG

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (Mc…

23/01 Đám đông say mê lời

23/01/2021 – THỨ BẢY TUẦN 2 TN

Mc 3,20-21

ĐÁM ĐÔNG SAY MÊ LỜI

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống…

22/01 Chúa muốn

22/01/2021 – THỨ SÁU TUẦN 2 TN

Th. Vinh-sơn, phó tế, tử đạo

Mc 3,13-19

CHÚA “MUỐN”

Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với…

21/01 Tìm đến với Chúa

21/01/2021 – THỨ NĂM TUẦN 2 TN

Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo

Mc 3,7-12

TÌM ĐẾN VỚI CHÚA

Từ miền Ga-li-lê,… từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem,… người ta lũ lượt đến với Người. (Mc…

20/01 Làm gì trong ngày Sabbat?

20/01/2021 – THỨ TƯ TUẦN 2 TN

Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo

Mc 3,1-6

LÀM GÌ TRONG NGÀY SA-BÁT?

Rồi Người nói với họ: “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ;…

19/01 Cần biết phân định

19/01/2021 – THỨ BA TUẦN 2 TN

Mc 2,23-28

CẦN BIẾT PHÂN ĐỊNH

“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát.” (Mc 2,27)

Suy niệm: Ngày…

18/01 Cảm nhận sự khác biệt

18/01/2021 – THỨ HAI TUẦN 2 TN

Bắt đầu tuần lễ cầu nguyện hiệp nhất Ki-tô giáo

Mc 2,18-22

CẢM NHẬN SỰ KHÁC BIỆT

Có người đến hỏi Chúa Giê-su: “Tại sao các môn đệ…

17/01 Ráp - bi thưa Thầy

17/01/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – B

Ga 1,35-42

RÁP-BI, THƯA THẦY!

Đức Giê-su hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo…

16/01 Gần mực thì đen

16/01/2021 – THỨ BẢY TUẦN 1 TN

Mc 2,13-17

GẦN MỰC THÌ ĐEN?

Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Chúa Giê-su ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói…

15/01 Sứ mạng rao giảng

15/01/2021 – THỨ SÁU TUẦN 1 TN

Mc 2,1-12

SỨ MẠNG RAO GIẢNG LỜI

“Người rao giảng lời cho họ.” (Mc 2,1)

Suy niệm: Đức Giê-su là Con Thiên Chúa đến thế gian không…

Khách truy cập

Hôm nay:626
Hôm qua:11098
Tuần này:71921
Tháng này331538
Số Lượt Truy Cập:27704126
Số khách đang Online 127