21/10 Người quản gia trung tín và khôn ngoan

21/10/2020 – THỨ TƯ TUẦN 29 TN

Lc 12,39-48

NGƯỜI QUẢN GIA TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN

“Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi…

20/10 Phúc cho những đầy tớ ấy

20/10/2020 – THỨ BA TUẦN 29 TN

Lc 12,35-38

PHÚC CHO NHỮNG ĐẦY TỚ ẤY!

“Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12,37)…

19/10 Làm giàu

19/10/2020 – THỨ HAI TUẦN 29 TN

Th. Gio-an Brê-bớp, linh mục

Lc 12,13-21

LÀM GIÀU

“Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì…

18/10 Thánh hiến trần thế

18/10/2020 – CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – A

Chúa Nhật Truyền Giáo

Mt 22,15-21

THÁNH HIẾN TRẦN THẾ

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22,21)

Suy…

17/10 Thần chân lý

17/10/2020 – THỨ BẢY TUẦN 28 TN

Th. I-nha-xi-ô An-ti-ô-ki-a, giám mục, tử đạo

Lc 12,8-12

THẦN CHÂN LÝ

“Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”…

16/10 Biết sợ điều đáng sợ

16/10/2020 – THỨ SÁU TUẦN 28 TN

Th. Ma-ga-ri-ta A-la-cốc, trinh nữ

Lc 12,1-7

BIẾT SỢ ĐIỀU ĐÁNG SỢ

“Hãy sợ Đấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải,…

15/10 Chìa khóa của đức tin

15/10/2020 – THỨ NĂM TUẦN 28 TN

Th. Tê-rê-xa Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT

Lc 11,47-54

CHÌA KHOÁ CỦA ĐỨC TIN

“Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết.” (Lc 11,52)…

14/10 Chân thành với cả tấm lòng

14/10/2020 – THỨ TƯ TUẦN 28 TN

Th. Ca-lít-tô I, giáo hoàng, tử đạo

Lc 11,42-46

CHÂN THÀNH VỚI CẢ TẤM LÒNG

“Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập…

13/10 Sạch từ trong lòng

13/10/2020 – THỨ BA TUẦN 28 TN

Lc 11,37-41

SẠCH TỪ TRONG LÒNG

Chúa Giê-su nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng…

12/10 Dấu lạ đích thực

12/10/20 – THỨ HAI TUẦN 28 TN

Lc 11,29-32

DẤU LẠ ĐÍCH THỰC

“Chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29)

Suy…

Khách truy cập

Hôm nay:4138
Hôm qua:15525
Tuần này:32545
Tháng này262144
Số Lượt Truy Cập:26458874
Số khách đang Online 128