27/01 Tình yêu là đèn cháy sáng

27/01/2022 THỨ NĂM TUẦN 3 TN

Th. An-gê-la Mê-ri-xi, trinh nữ

Mc 4,21-25

TÌNH YÊU LÀ ĐÈN CHÁY SÁNG

“Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường?… Anh em…

26/01 Chiên giữa bầy sói

26/01/2022 – THỨ TƯ TUẦN 3 TN

Th. Ti-mô-thê và Ti-tô, giám mục

Lc 10,1-9

CHIÊN GIỮA BẦY SÓI

“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào…

25/01 Sống chứng nhân Tin Mừng

25/01/2022 THỨ BA TUẦN 3 TN

Th. Phao-lô tông đồ trở lại

Mc 16,15-18

SỐNG CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài…

24/01 Tội lớn nhất thế gian

24/01/2022 – THỨ HAI TUẦN 3 TN

Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 3,22-30

TỘI LỚN NHẤT THẾ GIAN

“Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà…

23/01 Chúa nhật Lời Chúa

23/01/2022 – CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN – C

Lc 1,1-4; 4,14-21

CHÚA NHẬT LỜI CHÚA

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra…

22/01 Hiểu về cái điên của Chúa

22/01/2022 – THỨ BẢY TUẦN 2 TN

Th. Vinh-sơn, phó tế, tử đạo

Mc 3,20-21

HIỂU VỀ “CÁI ĐIÊN” CỦA CHÚA

Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói…

21/01 Để ở với Ngài và được sai đi

21/01/2022 – THỨ SÁU TUẦN 2 TN

Th. A-nê, trinh nữ, tử đạo

Mc 3,13-19

ĐỂ Ở VỚI NGÀI VÀ ĐƯỢC SAI ĐI

Đức Giê-su lên núi… gọi những kẻ Ngài muốn… để các ông…

20/01 Liệu có sự thật trừ ma quỷ?

20/01/2022 – THỨ NĂM TUẦN 2 TN

Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo

Mc 3,7-12

LIỆU CÓ SỰ THẬT TỪ MA QUỶ?

Các thần ô uế vừa thấy Người liền sụp lạy và hô lên…

19/01 Lựa chọn cứu sống

19/01/2022 – THỨ TƯ TUẦN 2 TN

Mc 3,1-6

LỰA CHỌN CỨU SỐNG

“Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4)

Suy niệm: Chúa…

18/01 Yêu thuong chu toàn lề luật

18/01/2022 – THỨ NĂM TUẦN 2 TN

Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Ki-tô hữu

Mc 2,23-28

YÊU THƯƠNG CHU TOÀN LỀ LUẬT

“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải…

Khách truy cập

Hôm nay:17050
Hôm qua:14784
Tuần này:67370
Tháng này445048
Số Lượt Truy Cập:33782465
Số khách đang Online 609