16/04 Phép lạ tình yêu mỗi ngày

16/04/2021 – THỨ SÁU TUẦN 2 PS

Ga 6,1-15

PHÉP LẠ TÌNH YÊU MỖI NGÀY

Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phát cho mọi người… ai muốn ăn bao nhiêu tùy…

15/05 Tin vào Con Thiên Chúa để được cứu độ

15/04/2021 – THỨ NĂM TUẦN 2 PS

Ga 3,31-36

TIN VÀO CON THIÊN CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

“Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời.” (Ga 3,36)

Suy niệm: Có…

14/04 Ơn cứu độ dành cho tôi

14/04/2021 – THỨ TƯ TUẦN 2 PS

Ga 3,16-21

ƠN CỨU ĐỘ DÀNH CHO TÔI

“Thiên Chúa đã sai con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để…

13/04 Lên tầm cao mới

13/04/2021 – THỨ BA TUẦN 2 PS

Th. Mác-ti-nô I, giáo hoàng, tử đạo

Ga 3,7b-15

LÊN TẦM CAO MỚI

“Như ông Mô-sê đã giương con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải…

12/04 Được sinh ra lần nữa

12/04/2021 – THỨ HAI TUẦN 2 PS

Ga 3,1-8

ĐƯỢC SINH RA LẦN NỮA

“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa…

11/04 Vết thương của tình yêu

11/04/2021 – CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – B

Kính Lòng Chúa Thương Xót

Ga 20,19-31

VẾT THƯƠNG CỦA TÌNH YÊU

Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay…

10/04 Tình yêu Chúa không giới hạn

10/04/2021 – THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS

Mc 16,9-15

TÌNH YÊU CHÚA KHÔNG GIỚI HẠN

Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy…

09/04 Tình Thầy Giêsu

09/04/2021 – THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS

Ga 21,1-14

TÌNH THẦY GIÊ-SU

Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa… Đức…

08/04 Bình an cho anh em

08/04/2021 – THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS

Lc 24,35-48

BÌNH AN CHO ANH EM!

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!”…

07/04 Nhận ra

07/04/2021 – THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PS

Lc 24,13-35

NHẬN RA

Mắt họ sáng ra và nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 0(Lc 24,31)

Suy niệm: Tin Mừng hôm nay thuật lại…

Khách truy cập

Hôm nay:6280
Hôm qua:11194
Tuần này:60570
Tháng này205232
Số Lượt Truy Cập:28824042
Số khách đang Online 233