Tin Cộng Đoàn

Sống tương quan với Chúa

Sống tương quan với Chúa

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐨̂-𝐧𝐢-𝐩𝐡𝐚́𝐭, 𝐆𝐦, 𝐭𝐮̛̉ đ𝐚̣𝐨.
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐓𝐛 𝟏𝟐, 𝟏, 𝟓-𝟏𝟓. 𝟐𝟎; 𝐌𝐜 𝟏𝟐, 𝟑𝟖

Mối tương quan giữa người với người đòi hỏi phải là hai chiều…

Chúa huấn luyện con người với thời gian

Chúa huấn luyện con người với thời gian

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐓𝐛 𝟏𝟏, 𝟓-𝟏𝟓; 𝐌𝐜 𝟏𝟐, 𝟑𝟓-𝟑
Con người lệ thuộc thời gian; Thiên Chúa làm chủ thời gian. Con người làm gì cũng mong nhanh chóng kết…

Sự sống lại

Sự sống lại

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐓𝐮̛ 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐓𝐛 𝟑, 𝟏-𝟏𝟏. 𝟏𝟔; 𝐌𝐜 𝟏𝟐, 𝟏𝟖-𝟐𝟕.
Trong thời Cựu Ước, niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời sau được mặc khải cách…

Những món quà vô giá

Những món quà vô giá

Món quà của sự lắng nghe. Nhưng chỉ khi bạn thật sự lắng nghe, không ngắt lời, không hay mơ mộng, cũng không suy nghĩ đến câu trả lời. Chỉ lắng nghe.

Món quà của…

Sống khôn ngoan, Sống theo sự thật

Sống khôn ngoan, Sống theo sự thật

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈𝐈 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐋𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐇𝐜 𝟓𝟏, 𝟏𝟐𝐜-𝟐𝟎; 𝐌𝐜 𝟏𝟏, 𝟐𝟕-𝟑𝟑.
Khôn ngoan là một nhân đức trong 7 ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận trong hai…

Cánh cửa mới

Cánh cửa mới

Cách đây, hàng thế kỷ, tại một đất nước nọ có một họa sĩ. Anh muốn tạo ra một bức tranh thực sự tuyệt vời có thể tỏa ra sự thiêng liêng, một bức tranh…

Yêu Chúa và yêu Tha nhân

Yêu Chúa và yêu Tha nhân

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐍𝐚̆𝐦 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐂𝐚-𝐫𝐨̂-𝐥𝐨̂ 𝐋𝐨𝐚𝐧-𝐠𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐮̛̉ đ𝐚̣𝐨
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐓𝐛 𝟔, 𝟏𝟏; 𝟕, 𝟏. 𝟗-𝟏𝟒; 𝟖, 𝟒-𝟕; 𝐌𝐜 𝟏𝟐, 𝟐𝟖-𝟑𝟒.
Hạnh phúc của con người là gắn kết…

Đừng vượt quá giới hạn mà chất vấn Thiên Chúa

Đừng vượt quá giới hạn mà chất vấn Thiên Chúa

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐓𝐛 𝟐, 𝟗-𝟏𝟒; 𝐌𝐜 𝟏𝟐, 𝟏𝟑-𝟏𝟕.
Trong một đất nước, muốn được bình an và phát triển cần có: luật pháp, hành pháp, tư pháp. Mỗi…

Nguời khiêm nhường được nâng cao

Nguời khiêm nhường được nâng cao

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐇𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐗 𝐓𝐍
𝐋𝐞̂̃ 𝐌𝐞̣ đ𝐢 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝐯𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐁𝐚̀ 𝐘𝐬𝐚𝐯𝐞
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐗𝐩 𝟑, 𝟏𝟒-𝟏𝟖𝐚; 𝐋𝐜 𝟏, 𝟑𝟗-𝟓𝟔.
Có một sự tương phản giữa con người với Thiên Chúa. Con người thích quyền cao, chức…

Sống sinh hoa kết quả cho Chúa

Sống sinh hoa kết quả cho Chúa

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕𝐈𝐈𝐈 - 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐋𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐇𝐜 𝟒𝟒, 𝟏. 𝟗-𝟏𝟑; 𝐌𝐜 𝟏𝟏, 𝟏𝟏-𝟐𝟔.
Thiên Chúa tạo thành mọi sự tốt đẹp. Tất cả đều có mục đích nhắm tới và theo…

Khách truy cập

Hôm nay:3271
Hôm qua:11202
Tuần này:69819
Tháng này3271
Số Lượt Truy Cập:44577067
Số khách đang Online 246