Tin Cộng Đoàn

Sống xứng danh hiệu Kitô Hữu

Sống xứng danh hiệu Kitô Hữu

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗧𝘂̛ 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗟𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟭𝟱, 𝟭-𝟭𝟮. 𝟭𝟳-𝟭𝟴; 𝗠𝘁 𝟳, 𝟭𝟱-𝟮𝟬.
Có những ngưởi có đạo sống đạo thật tốt, nêu gương tốt lành cho những người khác, họ là…

Tin vào quan phòng của Chúa

Tin vào quan phòng của Chúa

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗕𝗮̉𝘆 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜 𝗧𝗡 – 𝗻𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝟮 𝗖𝗿 𝟭𝟮, 𝟭-𝟭𝟬; 𝗠𝘁 𝟲, 𝟮𝟰-𝟯𝟰.
Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, vạn vật và con người đều tốt đẹp. Ngài không bỏ mặc tự…

Làm vinh danh Chúa trước lợi lộc vật chất

Làm vinh danh Chúa trước lợi lộc vật chất

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗡𝗮̆𝗺 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝟮 𝗖𝗿 𝟭𝟭, 𝟭-𝟭𝟭; 𝗠𝘁 𝟲, 𝟳-𝟭𝟱.

Con người thường có khuynh hướng nhìn những lợi lộc vật chất trước tiên, còn những gì hậu quả…

Trở nên hoàn thiện

Trở nên hoàn thiện

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗕𝗮 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝟮 𝗖𝗿 𝟴, 𝟭-𝟵; 𝗠𝘁 𝟱, 𝟰𝟯-𝟰𝟴.
“Anh em hãy trở nên hoàn thiện”, đó là lời mời gọi của Đức Giê-su cho những ai làm…

Chiếc lá hoàn mỹ

Chiếc lá hoàn mỹ

Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta…

Đừng xét đoán

Đừng xét đoán

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗛𝗮𝗶 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗧𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗼𝗻𝘇𝗮𝗴𝗮
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟭𝟮, 𝟭-𝟵; 𝗠𝘁 𝟳, 𝟭-𝟱.
Theo tâm lý học, khi xét đoán ai là mình tự đề cao mình. Chê bai ai đó,…

Mát tâm hồn và trí khôn ngoan

Mát tâm hồn và trí khôn ngoan

𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗦𝗮́𝘂 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝟮 𝗖𝗿 𝟭𝟭, 𝟭𝟴. 𝟮𝟭-𝟯𝟬; 𝗠𝘁 𝟲, 𝟭𝟵-𝟮𝟯.
Mắt giúp ta đón nhận thế giới bên ngoài, thêm kiến thức cho ta về mọi mặt. Tuy…

Khoảng khắc và cuộc sống

Khoảng khắc và cuộc sống

Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài…

Gía trị của yêu thương

Gía trị của yêu thương

Tôi nhớ mãi dù chỉ đọc một lần, câu chuyện về phần quan trọng nhất trên cơ thể con người: đó là bờ vai. Bởi khi người ta cảm thấy yếu đuối và bất lực…

Khách truy cập

Hôm nay:3251
Hôm qua:11202
Tuần này:69799
Tháng này3251
Số Lượt Truy Cập:44577047
Số khách đang Online 211