10/01 Uy quyển của Chúa

10/01/2023 – THỨ BA TUẦN 1 TN

Mc 1,21-28

UY QUYỀN CỦA CHÚA

“Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” (Mc 1,24)

Suy niệm:…

09/01 Ngạc nhiên chưa

09/01/2023 – THỨ HAI TUẦN 1 TN

Chúa Giê-su chịu phép rửa

Mt 3,13-17

NGẠC NHIÊN CHƯA!

Đức Giê-su… đến gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực…

08/01 Lòng thành đưa ta đến gặp Chúa

08/01/2023 – CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – A

Mt 2,1-12

LÒNG THÀNH ĐƯA TA

ĐẾN GẶP CHÚA

Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận…

07/01 Sẵn sàng cho giờ Chúa đến

07/01/2023 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ga 2,1-11

SẴN SÀNG CHO GIỜ CHÚA ĐẾN

“Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” (Ga 2,4)…

06/01 Thiên Chúa làm người

06/01/2023 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Lc 3,23-28

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

Khi Đức Giê-su khởi sự rao giảng, Người trạc ba mươi tuổi. Thiên hạ vẫn coi Người là con…

05/01 Cứ đến mà xem

05/01/2023 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ga 1,43-51

CỨ ĐẾN MÀ XEM

Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng…

04/01 Việc tông đồ số một

04/01/2023 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ga 1,35-42

VIỆC TÔNG ĐỒ SỐ MỘT

Ông An-rê đến gặp em mình là ông Si-mon và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa…

03/01 Đây là chiên Thiên Chúa

03/01/2023 – THỨ BA TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Thánh Danh Chúa Giê-su

Ga 1,29-34

ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29)

Suy…

02/01 Gioan tẩy giả làm chứng

02/01/2023 – THỨ HAI TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Th. Ba-si-li-ô Cả và Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, giám mục,

tiến sĩ HT

Ga 1,19-28

GIO-AN TẨY GIẢ LÀM CHỨNG

Gio-an tuyên bố thẳng thắn: “Tôi không phải là…

01/01 Kết hợp với Chúa

01/01/2023 – CHÚA NHẬT CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS

Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa

Lc 2,16-21

KẾT HIỆP VỚI CHÚA

Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ…

Khách truy cập

Hôm nay:1874
Hôm qua:12017
Tuần này:28994
Tháng này375727
Số Lượt Truy Cập:41523658
Số khách đang Online 678