Dân Chúa Âu Châu

03/05/2024 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 5 PS

Th. Phi-líp-phê và Gia-cô-bê, tông đồ

Ga 14,6-14

ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG GIÊ-SU

Đức Giê-su nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.” (Ga 14,6-7)

Suy niệm: Con đường nào cũng thường mang một cái tên, và đưa ta đến một đích điểm. Nhà thơ Razul Gamzatov (+2003) nói đến một con đường đặc biệt:

Trên trái đất đường đi không kể xiết

Đường dài lâu, gian khó cũng rất nhiều.

Nhưng anh hiểu, khó và dài hơn hết,

Là con đường ta vẫn gọi: tình yêu

Con đường khó và dài, con đường tình yêu ấy chính là đường đưa ta về quê trời; con đường ấy phải có một cái tên: đường Giê-su. Đường Giê-su không phải là một hệ thống triết lý, nhưng là một con người: “Ta là Con Đường”. Đường Giê-su thật độc đáo, bởi vì Đức Giê-su không đưa ra một số giáo lý phức tạp phải tin, một mớ điều răn phải giữ để đi đường, Ngài chỉ ban cho ta một điều răn: yêu nhau như Ngài đã yêu ta. Hơn nữa, Ngài còn cầm tay ta và cùng bước đi với ta trên con đường mang tên Giê-su ấy.

Bạn nhớ rằng trên đường Giê-su, bạn chỉ có một hướng dẫn viên lữ hành: chính Đức Giê-su; bạn chỉ có một bản đồ: đó là tình yêu. Nếu muốn về quê trời, bạn hãy bước đi trên đường Giê-su, theo hướng dẫn viên Giê-su và với tấm bản đồ tình yêu.

Sống Lời Chúa: Đứng trước một hoàn cảnh trái ý, tôi sẽ phản ứng theo cung cách yêu thương mà Đức Giê-su đã dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con tin rằng chỉ có Chúa là Con Đường đưa chúng con đến sự sống vĩnh cửu, đến quê trời ước mong. Chúng con nguyện sẽ cầm chắc tay Chúa, để Chúa dắt đi trên con đường mang tên Chúa: con đường Giê-su. Amen.