20/01 Là tông đồ của Thầy Giê-su

20/01/2023 – THỨ SÁU TUẦN 2 TN

Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo

Mc 3,13-19

LÀ TÔNG ĐỒ CỦA THẦY GIÊ-SU

Bấy giờ Đức Giê-su gọi lại với Người những kẻ mà Người muốn chọn.…

19/01 Hiệp thông trong dân Chúa

19/01/2023 – THỨ NĂM TUẦN 2 TN

Mc 3,7-12

HIỆP THÔNG TRONG DÂN CHÚA

Từ miền Ga-li-lê,… từ miền Giu-đê,… người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm.…

18/01 Ngày Sabát làm điều lành

18/01/2023 – THỨ TƯ TUẦN 2 TN

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hiệp nhất

Mc 3,1-6

NGÀY SA-BÁT, LÀM ĐIỀU LÀNH

Đức Giê-su bảo người bị bại tay: “Anh chỗi dậy,…

17/01 Chu toàn lề luật

17/01/2023 – THỨ BA TUẦN 2 TN

Th. An-tôn, viện phụ

Mc 2,23-28

CHU TOÀN LỀ LUẬT

Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê- su: “Ông coi, ngày sa- bát mà họ làm gì kia?…

16/01 Tại sao không ân chay

16/01/2023 – THỨ HAI TUẦN 2 TN

Mc 2,18-22

TẠI SAO KHÔNG ĂN CHAY?

“Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu lại ăn chay, mà môn đệ ông lại…

15/01 Tự do đích thực

15/01/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – A

Ga 1,29-34

TỰ DO ĐÍCH THỰC

“Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” (Ga 1,30)

Suy niệm: “Chỉ có…

14/01 Gần đèn thì sáng

14/01/2023 – THỨ BẢY TUẦN 1 TN

Mc 2,13-17

“GẦN ĐÈN THÌ SÁNG”

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2,17)

Suy niệm: Cách…

13/01 Quyền năng tha thứ

13/01/2023 – THỨ SÁU TUẦN 1 TN

Th. Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 2,1-12

QUYỀN NĂNG THA THỨ

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con,…

12/01 Chúa chạnh lòng thương

12/01/2023 – THỨ NĂM TUẦN 1 TN

Mc 1,40-45

CHÚA CHẠNH LÒNG THƯƠNG

Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh được sạch!” (Mc 1,41)

Suy niệm:…

11/01 Đức Giê su thương cảm

11/01/2023 – THỨ TƯ TUẦN 1 TN

Mc 1,29-39

ĐỨC GIÊ-SU THƯƠNG CẢM

Đức Giê-su chữa nhiều kẻ đau ốm mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì…

Khách truy cập

Hôm nay:2500
Hôm qua:12017
Tuần này:29620
Tháng này376353
Số Lượt Truy Cập:41524284
Số khách đang Online 326