Dân Chúa Âu Châu

04/05/2024 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 5 PS

Ga 15,18-21

BỊ GHÉT VÌ MANG DANH ĐỨC KI-TÔ

“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Ga 15,18)

Suy niệm: Trước khi chịu khổ hình, Chúa Giê-su đã cảnh báo: số phận người môn đệ của Ngài là sẽ bị thế gian ghét. Lý do thật rõ ràng và lô-gích: Họ ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian mà lại thuộc về Ngài; cho nên nếu thế gian “ghét Chúa Ki-tô” thì cũng ghét luôn các môn đệ của Ngài. Đây quả là thách đố tất yếu cho những ai “mang danh Chúa Ki-tô”. Dù ở thời đại nào, người Ki-tô hữu vẫn luôn “bị ghét”: từ việc bị chế diễu, nhạo báng, đến chỗ bị đối xử bất công, bị chế tài trong đời sống xã hội, thậm chí bị bắt bớ, đánh đập giết chết cách tàn nhẫn. Họ chấp nhận những thách đố đó vì trung thành với danh nghĩa Ki-tô hữu, và kiên định làm chứng cho những giá trị Tin Mừng.

Mời Bạn: Ngày nay, các ki-tô hữu hiếm khi phải chịu cảnh đầu rơi máu đổ; nhưng những bách hại đời thường vẫn không thiếu. Đó là khi chúng ta dám chịu chế nhạo, thiệt thòi những quyền lợi xã hội, hoặc bị tù tội vì trung thành sống trung thực, thượng tôn công lý, bảo vệ sự sống cũng như sự chung thuỷ trong hôn nhân. Thánh Phê-rô căn dặn đừng có ai để “bị ghét” vì làm điều gian ác, nhưng nếu “phải chịu khổ vì danh hiệu Ki-tô hữu thì đừng xấu hổ” nhưng hãy “hân hoan vì được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Ki-tô” (1Pr 4,15-16; Cv 5,41).

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn chọn thực thi một điều trong 8 mối phúc thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tạ ơn Chúa vì con được mang danh Ki-tô hữu. Xin cho con luôn ý thức mình thuộc về Chúa chứ không thuộc về thế gian để con luôn trung thành làm chứng cho những giá trị Tin Mừng. Amen.