20/01 Bị cho là mất trí

THỨ BẢY TUẦN 2 TN
Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo
Mc 3,20-21

BỊ CHO LÀ ‘MẤT TRÍ’

Thân nhân của Người hay tin ấy liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.…

19/01 Ở lại với Chúa để được sai đi

19/01/2024 – THỨ SÁU TUẦN 2 TN

Mc 3,13-19

Ở LẠI VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐI

Bấy giờ Đức Giê-su gọi lại với Người những kẻ mà Người muốn chọn. Người thành lập nhóm…

18/01 Đức Giê su là Con Thiên Chúa

18/01/2024 – THỨ NĂM TUẦN 2 TN

Tuần lễ cầu nguyện cho các Ki-tô hữu hiệp nhất

Mc 3,7-12

ĐỨC GIÊ-SU LÀ CON THIÊN CHÚA

Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì…

17/01 Làm gì trong ngày sa-bát?

17/01/2024 – THỨ TƯ TUẦN 2 TN

Th. An-tôn, viện phụ

Mc 3,1-6

LÀM GÌ TRONG NGÀY SA-BÁT?

Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng…

16/Giữ giới răn với tình yêu mến

16/01/2024 – THỨ BA TUẦN 2 TN

Mc 2,23-28

GIỮ GIỚI RĂN VỚI TÌNH YÊU MẾN

Đức Giê-su nói tiếp: “Ngày Sa-bát được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người được dựng…

15/01 Với cả tấm lòng vì Chúa

15/01/2024 – THỨ HAI TUẦN 2 TN

Mc 2,18-22

VỚI CẢ TẤM LÒNG VÌ CHÚA

Có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn…

13/01 Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc

13/01/2024 – THỨ BẢY TUẦN 1 TN

Th. Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 2,13-17

ĐỨC KI-TÔ LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ

Đức Giê-su nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm…

12/01 Tha tội để chữa lành

12/01/2024 – THỨ SÁU TUẦN 1 TN

Mc 2,1-12

THA TỘI ĐỂ CHỮA LÀNH

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”…

11/01 Xinn Chúa chữa lành

11/01/2024 – THỨ NĂM TUẦN 1 TN

Mc 1,40-45

XIN CHÚA CHỮA LÀNH

Có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể…

10/ 01 Sứ mạng của Đấng Cứu Thế

10/01/2024 – THỨ TƯ TUẦN 1 TN

Mc 1,29-39

SỨ MẠNG CỦA ĐẤNG CỨU THẾ

Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem đến cho người mọi kẻ ốm đau và quỷ ám……

Khách truy cập

Hôm nay:9651
Hôm qua:19453
Tuần này:48034
Tháng này562404
Số Lượt Truy Cập:47226723
Số khách đang Online 611