09/02 Tin thì sẽ được

09/02/2023 – THỨ NĂM TUẦN 5 TN

Mc 7,24-30

TIN THÌ SẼ ĐƯỢC

Đức Giê-su nói với người đàn bà (xứ Xy-ri): “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy…

08/02 Cần xem xét cõi lòng

08/02/23 – THỨ TƯ TUẦN 5 TN

Th. Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-ni

Mc 7,14-23

CẦN XEM XÉT CÕI LÒNG

“Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,15)…

07/02 Thờ Chúa với cả tấm lòng

07/02/2023 – THỨ BA TUẦN 5 TN

Mc 7,1-13

THỜ CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG

Chúa Giê-su nói: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm.”…

06/02 Quyền năng của Đức Kitô

06/02/23 – THỨ HAI TUẦN 5 TN

Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo

Mc 6,53-56

QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC KI-TÔ

Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào,…

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A (05/02/2023)

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC KITÔ HỮU

  1. DẪN VÀO PHỤNG VỤ 

Trong đời sống đức tin các Kitô hữu có trách nhiệm trong hai chiều kích: tôn giáo và  xã hội. Chiều kích tôn giáo…

05/02 Sứ mệnh người Kitô hữu

05/02/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 5 TN – A

Mt 5,13-16

SỨ MỆNH NGƯỜI KI-TÔ HỮU

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,14)

Suy niệm: Khi lãnh nhận bí tích…

04/02 Theo nhịp điệu cuộc sống

04/02/2023 – THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Mc 6,30-34

THEO NHỊP ĐIỆU CUỘC SỐNG

“Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6,31)…

03/02 Trượt dài trên tội

03/02/2023 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Th. Bla-xi-ô, giám mục, tử đạo

Mc 6,14-29

TRƯỢT DÀI TRÊN TỘI

“Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu.” (Mc 6,16)

Suy niệm: Vua Hê-rô-đê…

02/02 Lễ vật thanh khiết

02/02/2023 – THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Dâng Chúa Giê-su trong đền thánh

Lc 2,22-40

LỄ VẬT THANH KHIẾT

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà…

01/02 Ngôn sứ bị từ chối

01/02/2023 – THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 4 TN

Mc 6,1-6

NGÔN SỨ BỊ TỪ CHỐI

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà…

Khách truy cập

Hôm nay:2351
Hôm qua:12017
Tuần này:29471
Tháng này376204
Số Lượt Truy Cập:41524135
Số khách đang Online 249