01/09 Ông là Con Thiên Chúa

01/09 Ông là Con Thiên Chúa

Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Cl 1, 1-8

“Lời chân thật đã đến với anh em, như đã đến trong khắp thiên hạ”.

Khởi đầu bức thư của…

30/08 Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình

30/08 Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình

Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 13-17

“Nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một với Người”.

Trích thư thứ…

29/08 Dân này kính Ta ngoài môi miệng

29/08 Dân này kính Ta ngoài môi miệng

Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 1-2. 6-8

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.

Trích sách Đệ Nhị…

28/08 Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ

28/08 Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ

Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thánh Augustinô

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 9-11 (Hl 9-12)

“Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau”.

Trích…

27/08 Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người

27/08 Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người

Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thánh Monica

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 1-8

“Đây cũng là thánh ý Thiên Chúa và cũng là sự nên thánh của anh em”.

Trích…

26/08 Các con hãy sẵn sàng

26/08 Các con hãy sẵn sàng

Thứ Năm Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: 1 Tx 3, 7-13

“Xin Chúa ban cho anh em lòng yêu thương nhau và yêu thương mọi người”.

Trích thư thứ nhất…

24/08 Hãy đến mà xem

24/08 Hãy đến mà xem

Thứ Ba Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thánh Batôlômêô, Tông Đồ

BÀI ĐỌC I: Kh 21, 9b-14

“Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”.

Trích sách…

Khách truy cập

Hôm nay:2291
Hôm qua:16744
Tuần này:46690
Tháng này19035
Số Lượt Truy Cập:32769810
Số khách đang Online 185