04/04 Ta là sự sáng thế gian

04/04 Ta là sự sáng thế gian

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Đn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 (Bài dài)

“Đây tôi phải chết, dù tôi không làm điều họ vu khống cho tôi”.

Trích sách…

02/04 Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?

02/04 Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 11, 18-20

“Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho…

01/04 Chúng tìm cách bắt Người

01/04 Chúng tìm cách bắt Người

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Kn 2, 1a. 12-22

“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Những kẻ gian ác suy…

31/03 Có người tố cáo các ngươi

31/03 Có người tố cáo các ngươi

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-14

“Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa…

30/03 Cha Ta làm việc liên lỉ

30/03 Cha Ta làm việc liên lỉ

Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Is 49, 8-15

“Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây…

29/03 Tức khắc người ấy được lành bệnh

29/03 Tức khắc người ấy được lành bệnh

Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-9. 12

“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả…

28/03 Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi

28/03 Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Is 65, 17-21

“Thiên hạ sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Thiên Chúa…

27/03 Em con đã chết nay sống lại

27/03 Em con đã chết nay sống lại

Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay Năm C

BÀI ĐỌC I: Gs 5, 9a. 10-12

“Dân Chúa tiến vào đất Chúa hứa và mừng Lễ Vượt Qua”.

Trích sách Giosuê.

Trong những ngày ấy, Chúa…

26/03 Người thu thuế ra về được khỏi tội

26/03 Người thu thuế ra về được khỏi tội

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Hs 6, 1b-6

“Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Đây Chúa phán: Trong cảnh khốn khổ,…

Khách truy cập

Hôm nay:8698
Hôm qua:24939
Tuần này:136010
Tháng này56534
Số Lượt Truy Cập:36748555
Số khách đang Online 142