09/11 Người có ý nói đền thờ là thân thể Người

09/11 Người có ý nói đền thờ là thân thể Người

Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm chẵn

Lễ cung hiến đền thờ Thánh Gioan Latêranô

BÀI ĐỌC I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12

“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy…

08/11 Kia chàng rể đến, hãy ra đón người

08/11 Kia chàng rể đến, hãy ra đón người

Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên Năm A

BÀI ĐỌC I: Kn 6, 13-17 (Hl 12-16)

“Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Sự khôn ngoan…

07/11 Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ

07/11 Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ

Thứ Bảy Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Pl 4, 10-19

“Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ…

06/11 Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?

06/11 Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?

Thứ Sáu Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Pl 3, 17 – 4, 1

“Chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến…

02/11 Những ai thấy người Con và tin vào người Con

02/11 Những ai thấy người Con và tin vào người Con

Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9

“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”.

Trích sách Khôn Ngoan.…

01/11 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

01/11 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm A

Lễ Các Thánh

BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14

“Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được,
họ thuộc đủ mọi nước,…

31/10 Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

31/10 Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Pl 1, 18b-26

“Đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

Khách truy cập

Hôm nay:518
Hôm qua:14230
Tuần này:518
Tháng này260135
Số Lượt Truy Cập:27632723
Số khách đang Online 171