01/11 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

01/11 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm lẻ

CÁC THÁNH NAM NỮ

BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14

“Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ…

31/10 Trong các giới răn điều nào trọng nhất?

31/10 Trong các giới răn điều nào trọng nhất?

Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 2-6

“Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi”.

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Ông Môsê…

30/10 Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

30/10 Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 11, 1-2a. 11-12. 25-29

“Nếu sự bỏ rơi người Do-thái là sự giao hoà của thế giới, thì đâu là cái lợi,…

27/10 Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp

27/10 Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp

Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 26-30

“Những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

26/10 Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

26/10 Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 18-25

“Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

25/10 Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà

25/10 Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà

Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 12-17

“Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy…

24/10 Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy

24/10 Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Gr 31, 7-9

“Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Đây…

Khách truy cập

Hôm nay:1905
Hôm qua:16744
Tuần này:46304
Tháng này18649
Số Lượt Truy Cập:32769424
Số khách đang Online 228