03/10 Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp

03/10 Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp

Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: St 2, 18-24

“Cả hai nên một thân thể”.

Trích sách Sáng Thế.

Chúa là Thiên Chúa phán: “Đàn ông ở một mình…

02/10 Hãy chúc tụng Chúa đi

02/10 Hãy chúc tụng Chúa đi

Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

Thiên Thần Bản Mệnh

BÀI ĐỌC I: Br 4, 5-12. 27-29

“Đấng đã giáng hoạ trên các con, chính Người sẽ đem lại cho các con…

28/09 Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem

28/09 Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem

Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dcr 8, 20-23

“Nhiều dân tộc đến tìm kiếm Chúa tại Giêrusalem”.

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Đây Chúa các đạo binh phán:…

25/09 Con Người sẽ phải bị nộp

25/09 Con Người sẽ phải bị nộp

Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Dcr 2, 1-5. 10-11a (Hr 5-9a. 14-15a)

“Này đây Ta đến và ngự giữa ngươi”.

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Tôi đã ngước…

24/09 Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa

24/09 Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa

Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Kg 2, 1b-10 (Hr 1, 15b – 2, 9)

“Còn một ít lâu nữa, Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh…

23/09 Ông này là ai?

23/09 Ông này là ai?

Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Kg 1, 1-8

“Các ngươi hãy xây cất đền thờ và như thế sẽ đẹp lòng Ta”.

Khởi đầu sách Tiên tri Khác-gai.…

Khách truy cập

Hôm nay:2066
Hôm qua:16744
Tuần này:46465
Tháng này18810
Số Lượt Truy Cập:32769585
Số khách đang Online 382