06/12 Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng

06/12 Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng

Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 40, 1-5. 9-11

“Hãy dọn đường Chúa”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an…

05/12 Người động lòng xót thương họ

05/12 Người động lòng xót thương họ

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 30, 19-21. 23-26

“Người động lòng thương ngươi, lắng nghe lời ngươi kêu xin”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa là Thiên…

01/12 Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần

01/12 Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần

Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 11, 1-10

“Chúa lấy đức công bình mà xét xử người nghèo khó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, từ gốc Giêsê…

30/11 Các ông bỏ lưới mà đi theo Người

30/11 Các ông bỏ lưới mà đi theo Người

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng Năm chẵn

THÁNH ANDRE TÔNG ĐỒ

BÀI ĐỌC I: Rm 10, 9-18

“Lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Đức Kitô”.

Trích thư Thánh…

Khách truy cập

Hôm nay:402
Hôm qua:14230
Tuần này:402
Tháng này260019
Số Lượt Truy Cập:27632607
Số khách đang Online 167