23/10 Nếu các ngươi không ăn năn hối cải

23/10 Nếu các ngươi không ăn năn hối cải

Thứ Bảy Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 1-11

“Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em”.

Trích…

21/10 Thầy không đến để đem bình an

21/10 Thầy không đến để đem bình an

Thứ Năm Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm lẻ

BÀI ĐỌC I: Rm 6, 19-23

“Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ…

18/10 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

18/10 Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm lẻ

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 4, 9-17a

“Chỉ còn một mình Luca ở với cha”.

Trích thư thứ hai…

17/10 Các con muốn Thầy làm gì cho các con?

17/10 Các con muốn Thầy làm gì cho các con?

Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên Năm B

BÀI ĐỌC I: Is 53, 10-11

“Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”.

Trích sách Tiên…

Khách truy cập

Hôm nay:1969
Hôm qua:16744
Tuần này:46368
Tháng này18713
Số Lượt Truy Cập:32769488
Số khách đang Online 202