02/11 Những ai thấy người Con và tin vào người Con

02/11 Những ai thấy người Con và tin vào người Con

Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm chẵn

Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9

“Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”.

Trích sách Khôn Ngoan.…

01/11 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

01/11 Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm A

Lễ Các Thánh

BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14

“Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được,
họ thuộc đủ mọi nước,…

31/10 Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

31/10 Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống

Thứ Bảy Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Pl 1, 18b-26

“Đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

27/10 Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

27/10 Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

Thứ Ba Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ep 5, 21-33

“Mầu nhiệm này thật lớn lao; trong Đức Kitô và trong Hội Thánh”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

26/10 Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà

26/10 Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà

Thứ Hai Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ep 4, 32 – 5, 8

“Anh em hãy sống trong tình thương như Đức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi…

Khách truy cập

Hôm nay:7139
Hôm qua:13752
Tuần này:67336
Tháng này326953
Số Lượt Truy Cập:27699541
Số khách đang Online 812