06/04 Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta

06/04 Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta

Thứ Tư Tuần V Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Đn 3, 14-20. 91-92. 95

“Người đã sai thiên thần của Người đến giải thoát các tôi tớ Người”.

Trích sách Tiên tri Đaniel.…

05/04 Ông là ai?

05/04 Ông là ai?

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9

“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày…

04/04 Ta là sự sáng thế gian

04/04 Ta là sự sáng thế gian

Thứ Hai Tuần V Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Đn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 (Bài dài)

“Đây tôi phải chết, dù tôi không làm điều họ vu khống cho tôi”.

Trích sách…

02/04 Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?

02/04 Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Gr 11, 18-20

“Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho…

01/04 Chúng tìm cách bắt Người

01/04 Chúng tìm cách bắt Người

Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Kn 2, 1a. 12-22

“Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Những kẻ gian ác suy…

31/03 Có người tố cáo các ngươi

31/03 Có người tố cáo các ngươi

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Xh 32, 7-14

“Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa…

30/03 Cha Ta làm việc liên lỉ

30/03 Cha Ta làm việc liên lỉ

Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay Năm chẵn

BÀI ĐỌC I: Is 49, 8-15

“Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây…

Khách truy cập

Hôm nay:4951
Hôm qua:15126
Tuần này:20077
Tháng này278276
Số Lượt Truy Cập:37574470
Số khách đang Online 339