Suy Niệm Lời Chúa

13/01 Tiếp tục rao giảng và chữa bệnh

13/01 Tiếp tục rao giảng và chữa bệnh

Tiếp tục rao giảng và chữa bệnh.

Thứ Tư tuần 1 thường niên.

"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".

LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi…

12/01 Công việc của Chúa Giêsu

 12/01 Công việc của Chúa Giêsu

Công việc của Chúa Giêsu.

Thứ Ba tuần 1 thường niên.

"Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền".

LỜI CHÚA: Mc 1, 21-28

(Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào…

11/01 Các môn đệ đầu tiên.

11/01 Các môn đệ đầu tiên.

Các môn đệ đầu tiên.

Thứ Hai tuần 1 thường niên.

"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".

LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang…

10/01 Con yêu dấu của Cha

10/01 Con yêu dấu của Cha

Con yêu dấu của Cha.

Chúa Nhật CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm B.

"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".

Lời Chúa: Mc 1, 6b-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô…

09/01 Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.

09/01 Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.

Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh.

"Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang".

LỜI CHÚA: Ga 3, 22-30

Khi ấy,…

08/01 Chữa một người phong cùi

08/01 Chữa một người phong cùi

Chữa một người phong cùi.

Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh.

"Lập tức người ấy khỏi phong hủi".

LỜI CHÚA: Lc 5, 12-16

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì…

07/01 Quê hương Nazaret

 07/01 Quê hương Nazaret

Quê hương Nazaret.

Thứ Năm đầu tháng, sau lễ Hiển Linh.

"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này".

LỜI CHÚA: Lc 4, 14-22a

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng…

06/01 Chúa Giêsu đi trên mặt biển

06/01 Chúa Giêsu đi trên mặt biển

Chúa Giêsu đi trên mặt biển.

Thứ Tư sau lễ Hiển Linh.

"Họ thấy Người đi trên mặt biển".

LỜI CHÚA: Mc 6, 45-52

(Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền…

05/01 Phép lạ Bánh hóa nhiều

 05/01 Phép lạ Bánh hóa nhiều

Phép lạ Bánh hóa nhiều.

Thứ Ba sau lễ Hiển Linh.

"Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri".

LỜI CHÚA: Mc 6, 34-44

Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy…

04/01 Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến.

04/01 Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến.

Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến.

Thứ Hai sau lễ Hiển Linh.

"Nước trời đã đến gần".

LỜI CHÚA: Mt 4, 12-17. 23-25

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu…

Khách truy cập

Hôm nay:6493
Hôm qua:13752
Tuần này:66690
Tháng này326307
Số Lượt Truy Cập:27698895
Số khách đang Online 165