25/01 Lòng tin, khởi đầu của đời sống chứng tá

25/01/2023 – THỨ TƯ TUẦN 3 TN

Thánh Phao-lô tông đồ trở lại

Mc 16,15-18

LÒNG TIN, KHỞI ĐẦU CỦA ĐỜI SỐNG CHỨNG TÁ

“Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có…

24/01 Đừng khôn hơn chủ

24/01/2023 – THỨ BA TUẦN 3 TN

Th. Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mồng Ba Tết. Thánh hoá công ăn việc làm.

Mt 25,14-30

ĐỪNG KHÔN HƠN CHỦ

“Người kia sắp đi xa,…

23/01 Hãy thờ cha kính mẹ

THỨ HAI TUẦN 3 TN
Mồng Hai Tết Quý Mão. Kinh nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ
Mt 15,1-6

 

HÃY THỜ CHA KÍNH MẸ

“Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.” (Mt 15,4)…

22/01 Lời chúc đầu năm cua Chúa

22/01/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 3 TN

Mồng Một Tết. Cầu bình an cho năm mới.

Mt 6,25-34

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM CỦA CHÚA

“Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì,…

20/01 Là tông đồ của Thầy Giê-su

20/01/2023 – THỨ SÁU TUẦN 2 TN

Th. Pha-bi-a-nô, giáo hoàng, tử đạo

Mc 3,13-19

LÀ TÔNG ĐỒ CỦA THẦY GIÊ-SU

Bấy giờ Đức Giê-su gọi lại với Người những kẻ mà Người muốn chọn.…

19/01 Hiệp thông trong dân Chúa

19/01/2023 – THỨ NĂM TUẦN 2 TN

Mc 3,7-12

HIỆP THÔNG TRONG DÂN CHÚA

Từ miền Ga-li-lê,… từ miền Giu-đê,… người ta lũ lượt đến với Người vì nghe biết những gì Người đã làm.…

18/01 Ngày Sabát làm điều lành

18/01/2023 – THỨ TƯ TUẦN 2 TN

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hiệp nhất

Mc 3,1-6

NGÀY SA-BÁT, LÀM ĐIỀU LÀNH

Đức Giê-su bảo người bị bại tay: “Anh chỗi dậy,…

17/01 Chu toàn lề luật

17/01/2023 – THỨ BA TUẦN 2 TN

Th. An-tôn, viện phụ

Mc 2,23-28

CHU TOÀN LỀ LUẬT

Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê- su: “Ông coi, ngày sa- bát mà họ làm gì kia?…

16/01 Tại sao không ân chay

16/01/2023 – THỨ HAI TUẦN 2 TN

Mc 2,18-22

TẠI SAO KHÔNG ĂN CHAY?

“Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu lại ăn chay, mà môn đệ ông lại…

15/01 Tự do đích thực

15/01/2023 – CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – A

Ga 1,29-34

TỰ DO ĐÍCH THỰC

“Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” (Ga 1,30)

Suy niệm: “Chỉ có…

Khách truy cập

Hôm nay:4263
Hôm qua:10395
Tuần này:71819
Tháng này39382
Số Lượt Truy Cập:42810694
Số khách đang Online 531