Dân Chúa Âu Châu

18/03/2024 – THỨ HAI TUẦN 5 MC

Th. Xy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ HT

Ga 8,1-11

ĐỂ KHÔNG BỊ CHÚA LÊN ÁN

Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” (Ga 8,7)

Suy niệm: Có người nói: “Khi giơ một ngón tay chỉ người đối diện, hãy nhớ ba ngón tay kia đang hướng về phía ta.” Đây không đơn giản là việc chỉ một ngón tay, mà là lời ám chỉ thói xấu thường có nơi nhiều người, đó là chỉ trích, kết án người khác. Trong vụ việc người phụ nữ ngoại tình hôm nay, các kinh sư và người Pha-ri-sêu không chỉ rắp tâm kết án người khác mà còn âm mưu gài bẫy Chúa Giê-su. Đáp trả sự thách thức của họ, Chúa Giê-su nhắc lại yêu cầu của Lề Luật: “Ai sạch tội thì ném đá trước đi”. Ngài nhắc họ nhớ rằng mọi người mang thân phận yếu đuối, tội lỗi, không ai có quyền xét xử và kết án người khác. Mặt khác, Đức Giê-su, là “Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích” (1Pr 1,19), Đấng có quyền xét xử (x. Ga 5,22.27), lại tuyên bố không lên án chị nhưng khuyên chị “hãy về và đừng phạm tội nữa”.

Mời Bạn: “Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án” (Lc 6,37). Thay vì chỉ trích người khác, chúng ta phải nhìn lại bản thân mình. Thay vì kết án người khác, chúng ta hãy nhớ mình là tội nhân đã được Chúa tha thứ và mời gọi cũng hãy đối xử bao dung và tha thứ cho nhau. Và hơn nữa, thay vì đổ lỗi cho người khác, chúng ta hãy nhận ra rằng mình có trách nhiệm trong điều sai lỗi của anh em.

Sống Lời Chúa: Để khỏi lên án người khác, bạn tự lên án mình bằng việc thành tâm xét mình mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con quả tim của Chúa, để con mặc lấy tâm tình quảng đại bao dung tha thứ của Chúa, mà đối xử với anh chị em như Chúa đã đối xử với con. Amen.