Dân Chúa Âu Châu

24/02/2024 – THỨ BẢY TUẦN 1 MC

Mt 5,43-48

KHÓ NHƯNG CÓ THỂ

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em.” (Mt 5,44-45)

Suy niệm: Người đời bảo rằng người ta có hai tình cảm cơ bản là Yêu và Ghét. Hai tình cảm đó lắm khi bị đẩy tới mức cực đoan và mù quáng: “Yêu thì yêu cả đường đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng.” Thế nhưng Chúa Kitô dạy các kitô hữu, là môn đệ của Ngài, chỉ có một tình cảm là Yêu, yêu tới mức triệt để, “yêu cả kẻ thù” (Mt 5,44) và sẵn sàng “thí mạng sống mình vì người mình yêu” (x. Ga 15,13). Lòng ghen ghét chẳng qua là thiếu vắng tình yêu và đó là một tội: Người ghét anh em mình chẳng khác nào “kẻ nói dối” (1Ga 4,20), “kẻ sát nhân” (1Ga 3,15). Hơn thế nữa, Chúa Giê-su không chỉ dạy mà còn sống điều đó như là một mẫu gương cho những ai sống và tin vào Ngài.

Mời Bạn: Yêu như Chúa yêu quả là khó. Vâng, khó nhưng có thể, vì chính Chúa Ki-tô đã làm như thế. Ki-tô hữu là người có Chúa Ki-tô, là người bạn của Chúa Ki-tô nên cũng có thể yêu như Chúa yêu nghĩa là yêu cùng với Ngài và trong Ngài. Bạn có ý thức như vậy khi tương quan với anh em mình không?

Sống Lời Chúa: ĐHY Ph. Xav. Nguyễn Văn Thuận viết trong “Đường Hy Vọng”: “Hãy lấy một tờ giấy và bình tĩnh viết trên đó đức tính của người con bất bình, con sẽ thấy họ không hoàn toàn xấu như con nghĩ từ đầu.” Bạn hãy làm điều đó riêng bạn và trong nhóm của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, trên Thập Giá Chúa đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết mình. Xin khơi dậy trong trái tim con tâm tình của Chúa để con cũng biết yêu thương và tha thứ cho anh em như Chúa đã yêu.