Ngày 20/06 Thánh Tôma More (1478-1535)

Ngày 20/06 Thánh Tôma More (1478-1535)

Thánh Tôma More
(1478-1535)

Thánh Tôma More sinh ở Luân Ðôn năm 1478. Sau khi thông thạo căn bản tôn giáo và kinh điển, ngài theo học luật ở Oxford. Sau đó, ngài là một luật…

Ngày 19/06 Thánh Rômuanđô (950?-1027)

Ngày 19/06 Thánh Rômuanđô (950?-1027)

Thánh Rômuanđô (950?-1027)

Thánh Rômuanđô đã trốn trong một đan viện gần Ravenna trong 40 ngày để ăn năn đền tội cho cha mình cũng như cho sự đồng lõa của chính ngài, thời gian…

Ngày 18/6 Ðấng Ðáng Kính Matt Talbot (1856-1925)

Ngày 18/6 Ðấng Ðáng Kính Matt Talbot  (1856-1925)

Ðấng Ðáng Kính Matt Talbot (1856-1925)

Ông Matt có thể coi là quan thầy của những người đang chiến đấu với sự nghiện rượu.

Lược sử

Ông Matt có thể coi là quan thầy của những…

Ngày 17/06 Thánh Gioan Fisher (1469-1535)

Ngày 17/06 Thánh Gioan Fisher  (1469-1535)

Thánh Gioan Fisher (1469-1535)

Thánh Gioan Fisher là một con người học thức, thân quen với giới trí thức và chính trị thời bấy giờ. Ngài đã chịu tử đạo vì không chấp nhận cho Henry,…

Ngày 16/06 Thánh Gioan Phanxicô Regis (1597-1640)

Ngày 16/06 Thánh Gioan Phanxicô Regis  (1597-1640)

Thánh Gioan Phanxicô Regis (1597-1640)

Gioan Phanxicô Regis lưu tâm đến người nghèo và rất siêng năng thi hành mục vụ. Ngài thành công trong việc hoán cải nhiều người và đã đưa họ trở về…

Ngày 15/06 Thánh Germaine Cousin (1579-1601)

Ngày 15/06 Thánh Germaine Cousin  (1579-1601)

Thánh Germaine Cousin (1579-1601)

Bất kể những lao nhọc và bất công trong đời sống, Germaine vui lòng chấp nhận mọi sỉ nhục. Cô thích đi chăn cừu, vì đó là cơ hội để cầu nguyện…

Ngày 14/06 Thánh Albert Chmielowski (1845-1916)

Ngày 14/06 Thánh Albert Chmielowski  (1845-1916)

Thánh Albert Chmielowski (1845-1916)

Albert sáng lập tổ chức các Thầy Dòng Ba Phanxicô để giúp đỡ người nghèo và người vô gia cư, bất kể tuổi tác, tôn giáo hay chính kiến.
Sinh ở Igolomia…

Ngày 13/06 Thánh Antôn ở Padua (1195-1231)

Ngày 13/06 Thánh Antôn ở Padua  (1195-1231)

Thánh Antôn ở Padua (1195-1231)

"Các thánh giống như các vì sao. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài đã giấu họ nơi kín đáo để đừng chiếu tỏa trước mặt người khác dù đôi…

Ngày 12/06 Thánh Giáo Hoàng Lêô 3 (c. 816)

Ngày 12/06 Thánh Giáo Hoàng Lêô 3  (c. 816)

Thánh Giáo Hoàng Lêô 3 (c. 816)

Năm 795, ĐGH Lêô 3 được chọn làm giáo hoàng thứ 96. Ngài giúp đỡ người nghèo và bảo trợ các công trình nghệ thuật, dẹp được lạc thuyết…

Ngày 11/06 Thánh Barnabas (thế kỷ thứ nhất)

Ngày 11/06 Thánh Barnabas  (thế kỷ thứ nhất)

Thánh Barnabas (thế kỷ thứ nhất)

Thánh Barnabas là người "đầy tràn Thánh Thần và đức tin. Do đó đã lôi cuốn một số đông người về với Chúa."
Thánh Barnabas, một trong những nhà truyền…

Khách truy cập

Hôm nay: 1575

Hôm qua: 5031

Số Lượt Truy Cập: 19349961

Currently are 192 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions