Niềm vui - Thập giá – và ơn cứu độ

Niềm vui - Thập giá – và ơn cứu độ

Suy niệm Lễ Lá ( Mc 14, 1-15.47)

Với Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, trung tâm của toàn thể Năm Phụng Vụ, trong Tuần này chúng ta dõi theo hành trình…

Anh em hãy vui lên

Anh em hãy vui lên

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng - B

 

Anh em hãy vui lên 

(Ga 1, 6-8. 19-28)

Bước vào Chúa nhật thứ I Mùa Vọng, Lời Chúa mời gọi chúng ta : “Hãy tỉnh thức”…

Hãy dọn đường cho Chúa

Hãy dọn đường cho Chúa

Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B

 

"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng".

 

LỜI CHÚA: Mc 1, 1-8

Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên…

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


Bài suy niệm CN 33 TN.A & LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN - A

Lời Chúa: Cn 31, 10-13.19-20.30-31; 1Tx 5, 1-6; Mt 25, 14-30…

Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lời Chúa: Cn 31, 10-13.19-20.30-31; 1Tx 5, 1-6; Mt 25, 14-30

 

A. BẢN VĂN

Bài đọc I (Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31)

Ai tìm được một người vợ tài đức? Nàng đáng giá…

Chúa Nhật Lễ Cung hiến thánh đường Latêranô

 Chúa Nhật Lễ Cung hiến thánh đường Latêranô

Lời Chúa: Ed 47, 1-2. 8-9. 12; 1 Cr 3, 9b-11. 16-17; Ga 2, 13-22 và Kn 6,12-16; Tx 4,13-18; Mt 25,1-13

 

MỤC LỤC

LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ


1. Chú giải và gợi ý suy…

Khách truy cập

Hôm nay:831
Hôm qua:14230
Tuần này:831
Tháng này260448
Số Lượt Truy Cập:27633036
Số khách đang Online 199