15/02 Để Ngài chạm đến lần nữa

15/02/2017 - THỨ TƯ TUẦN 6 TN

Mc 8,22-26

ĐỂ NGÀI CHẠM ĐẾN LẦN NỮA

Chúa Giê-su lại đặt tay trên mắt người mù, anh trông rõ và khỏi hẳn. (Mc 8,25)

Suy niệm: Trong…

14/02 Muối là men Tin Mừng

14/02/2017 - THỨ BA TUẦN 6 TN

Th. Xy-ri-lô và Mê-tô-đi-ô

Mc 8,14-21

MUỐN LÀ MEN TIN MỪNG

“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.” (Mc 8,15)

Suy…

13/02 Tin dấu lạ Chúa làm

13/02/2017 - THỨ HAI TUẦN 6 TN

Mc 8,11-13

TIN DẤU LẠ CHÚA LÀM

Người thở dài não ruột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các…

12/02 Công chính hơn

12/02/2017 - CHÚA NHẬT TUẦN 6 TN – A

Mt 5,17-37

CÔNG CHÍNH HƠN

“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì sẽ chẳng được vào Nước…

11/02 Chúa nuôi sống dân Người

11/02/2017 - THỨ BẢY TUẦN 5 TN

Đức Mẹ Lộ Đức

Mc 8,1-10

CHÚA NUÔI SỐNG DÂN NGƯỜI

Đức Giê-su gọi các môn đệ lại và nói “Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ…

10/02 Xin mở tai và miệng con

10/02/2017 - THỨ SÁU TUẦN 5 TN

Th. Cô-lát-ti-ca, trinh nữ

Mc 7,31-37

XIN MỞ TAI VÀ MIỆNG CON

Chúa Giê-su ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha,” nghĩa là: hãy mở…

09/02 Sức mạnh tình yêu

09/02/2017 - THỨ NĂM TUẦN 5 TN

Mc 7,24-30

SỨC MẠNH TÌNH YÊU

Chúa Giê-su nói với bà: “Phải để cho con cái ăn nó trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con…

08/02 Cần cải hoá tâm hồn

08/02/2017 - THỨ TƯ TUẦN 5 TN

Th. Giê-rô-ni-mô Ê-mi-li-a-nô

Mc 7,14-23

CẦN CẢI HÓA TÂM HỒN

“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người…

07/02 Thờ kính Chúa tận đáy lòng

07/02/2017 - THỨ BA TUẦN 5 TN

Mc 7,1-13

THỜ KÍNH CHÚA TẬN ĐÁY LÒNG

Chúa Giê-su nói: “Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm.”…

06/02 Giêsu, ngôi sao của con

06/02/2017 - THỨ HAI TUẦN 5 TN

Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo

Mc 6,53-56

GIÊ-SU, NGÔI SAO CỦA CON

Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào,…

Khách truy cập

Hôm nay: 315

Hôm qua: 7322

Số Lượt Truy Cập: 22131711

Currently are 151 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions