Dân Chúa Âu Châu

Hội đồng Giám mục Ý công bố cuộc quyên góp cho Thánh Địa vào ngày 18/02 tới trong tất cả các nhà thờ, mời gọi các tín hữu quảng đại hỗ trợ cho các Kitô hữu đang gặp khó khăn.
 
Trong thông báo, Hội đồng Giám mục nói cuộc quyên góp là dấu hiệu cụ thể về tình liên đới và tham gia của tất cả các tín hữu cho nhu cầu vật chất và tinh thần của người dân bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột ở Thánh Địa.

Khoản quyên góp sẽ được gửi đến Caritas Ý trước ngày 03/5. Từ đó, tổ chức bác ái của Giáo hội Ý sẽ phối hợp với mạng lưới Caritas quốc tế tham gia vào hoạt động cứu trợ.

Cha Marco Pagniello, Giám đốc Caritas Ý giải thích: “Caritas Ý thường xuyên liên lạc với các Giáo hội địa phương. Sau các đợt cứu trợ ban đầu cùng với Caritas Giêrusalem trong giai đoạn khẩn cấp, Caritas Ý tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, đồng hành với các Giáo hội địa phương trong việc tổ chức nhiều sáng kiến khác nhau để đáp ứng nhu cầu của những người nghèo nhất và thúc đẩy bầu khí hoà bình và hoà giải”.

Theo cha, cuộc quyên góp vào ngày 18/02 cũng là một cơ hội quý giá nhằm nâng cao nhận thức và sinh động các cộng đoàn giáo xứ Ý. Để đạt được mục tiêu này, Caritas Ý đang chuẩn bị các hỗ trợ và áp phích để cung cấp cho các Giáo phận.

Vatican News