Dân Chúa Âu Châu

Sáng hôm 18 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các tu huynh Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, các dược sĩ và nhân viên Nhà thuốc tây Vatican, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập nhà thuốc này.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có Đức Hồng y Vergez, Chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican, nữ tu Raffaella Petrini, Tổng thư ký, và cha Tổng quyền Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, cùng với Hội đồng cố vấn, tu huynh Thomas Binish, người Ấn Độ, Giám đốc Nhà thuốc tây, các tu huynh của dòng, cùng với khoảng 80 dược sĩ và đông đảo các nhân viên.

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhắc lại lịch sử một thế kỷ rưỡi của nhà thuốc, bắt đầu từ Đức Giáo hoàng Grêgôriô XVI, vốn là một đan sĩ Biển Đức Camaldolese ở Ý, ý thức rõ tầm quan trọng của nhà thuốc cạnh Đan viện, nên đã ủy thác cho Dòng bệnh viện Gioan Thiên Chúa nhiệm vụ thành lập Nhà thuốc tây Vatican.

Đức Thánh cha ca ngợi lịch sử phục vụ của Nhà thuốc tây này, đặc biệt trong thời nhóm họp Công đồng chung Vatican II. Mỗi sáng, tại nhà thuốc này, có đầy các giám mục thuộc mọi quốc tịch, đến mua thuốc, trong khi một nhóm nhỏ các tu sĩ tìm cách đáp ứng yêu cầu của các vị, qua các thứ tiếng khác nhau. Hai tu sĩ y tá khác hiện diện tại trạm cứu cấp, cùng với một bác sĩ và hai người khiêng cáng, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp.

Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Ngày nay, Nhà thuốc tây Vatican không những đáp ứng nhu cầu của các nhân viên Tòa Thánh, nhưng cả những người ở bên ngoài, khi họ đến tìm mua những thứ thuốc không có tại Ý”.

Đức Thánh cha cũng cám ơn lòng tận tụy phục vụ của các tu sĩ Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, các cộng tác viên giáo dân, các dược sĩ và nhân viên, những người làm việc trong kho thuốc và mọi người cộng tác và công việc này. Đức Thánh cha không quên khích lệ họ thông truyền lòng can đảm và sự gần gũi cho những khách hàng. Đức Thánh cha cám ơn tất cả các dược sĩ vì tinh thần phục vụ và nhắn nhủ rằng: “công việc của anh chị em không phải là một nghề, nhưng là một sứ mạng... Hãy có nhiều kiên nhẫn, và nhớ rằng kiên nhẫn là trắc nghiệm quyết định về tình yêu. Và sau cùng, tôi có một lời khuyên nhỏ về tinh thần: thỉnh thoảng anh chị em hãy ngước mắt nhìn Thánh giá Chúa chịu đóng đinh, hướng nhìn Thiên Chúa bị thương tích. Việc phục vụ của anh chị em dành cho bệnh nhân chính là phục vụ dành cho Chúa. Thật là đẹp khi kín múc từ vị Bác Sĩ thiên quốc sự kiên nhẫn và lòng từ ái, không biết mệt mỏi”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA