Dân Chúa Âu Châu

Các tín hữu Công giáo Ba Lan cử hành cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, theo truyền thống từ mười hai năm nay, như Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI kêu gọi hồi năm 2007, trùng vào ngày 24 tháng Năm mỗi năm, là lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu Kitô, được tôn kính đặc biệt tại Đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn (Sheshan), gần Thượng Hải.

Thánh lễ được cử hành lúc 6 giờ chiều, thứ Tư 24 tháng Năm, tại Vương cung thánh đường Thánh Giá ở thủ đô Varsava và do cha Jacek Gniadek, Dòng Ngôi Lời, Chủ tịch Hội Sinicum tổ chức. Hội này chuyên cổ võ cộng tác giữa Giáo hội tại Trung Quốc và Ba Lan, thăng tiến tình liên đới với dân tộc Trung Quốc, đặc biệt trong lãnh vực văn hóa, tôn giáo và giáo dục.

Sau thánh lễ, đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi về hoạt động của hội Sinicum.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA