Dân Chúa Âu Châu

DHCG2024CHƯƠNG TRÌNH

ÐẠI HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI ÐỨC KỲ THỨ 45
tại Frankenstolz Arena, Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Thứ Bảy 18.05.2024: Ngày khai mạc

13 giờ 00: Nhận phòng ngủ và phiếu ăn (kết thúc lúc 16 giờ 00).
15 giờ 00: Bí tích Hoà Giải.
17 giờ 00: Cơm tối (kết thúc lúc 18 giờ 00).
18 giờ 30: Nghi thức khai mạc Ðại Hội CGVN.
19 giờ 00: THÁNH LỄ KHAI MẠC ÐẠI HỘI, Lễ Vọng mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
21 giờ 30: Giờ sinh hoạt tâm linh cho giới trẻ (Hội trường lớn, TNCG).
21 giờ 00: Chầu Thánh Thể Chúa Giêsu (phòng chầu Thánh Thể).
22 giờ 00: Bài 1: SỨC MẠNH CỦA LÒNG BIẾT ƠN, Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP. (phòng chầu Thánh Thể).
24 giờ 00: Nghỉ đêm

Chúa Nhật 19.05.2024: Ðại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

06 giờ 00: Kinh sáng (phòng chầu Thánh thể)
07 giờ 00: Ðiểm tâm (kết thúc lúc 8 giờ 00) Hội Đồng Đại Biểu gặp gỡ Hội Đồng Tuyên Uý
08 giờ 30: Bài 2: HIỆP HÀNH TRONG GIA ĐÌNH, Sr Maria Hồng Quế, OP. (Hội trường lớn)
09 giờ 45: Giải lao – múa cộng đồng
10 giờ 00: Bài 3: HIỆP HÀNH TRONG GIÁO HỘI, Sr Maria Hồng Quế, OP.
10 giờ 50: Giải lao – múa cộng đồng
11 giờ 00: ÐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN (Hội trường lớn).
11 giờ 00: ÐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN dành cho thanh thiếu niên (phòng chầu Thánh Thể, TNCG).
11 giờ 00: ÐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN dành cho thiếu nhi (phòng ăn)
13 giờ 00: Cơm trưa (kết thúc lúc14 giờ 00).
14 giờ 30: Sinh hoạt thiếu nhi (do Quý Soeur Dòng Mến Thánh Giá phụ trách).
15 giờ 00: Sinh hoạt thanh thiếu niên (TNCG).
14 giờ 30: Bài 4: ĐÂU LÀ GIÁ TRỊ CỦA BẠN? Sr Maria Hồng Quế, OP. (Hội trường lớn)
15 giờ 15: Bài 5: LẮNG NGHE và VÂNG PHỤC CHÚA THÁNH THẦN, Sr Maria Hồng Quế, OP.
16 giờ 00: Chầu Thánh thể (Hội trường lớn)
17 giờ 00: Cơm tối (kết thúc lúc 18 giờ 15)
18 giờ 30: Khai mạc chương trình văn nghệ
24 giờ 00: Nghỉ đêm.

Thứ Hai 20.05.2024: Ngày kính Đức Mẹ La vang

07 giờ 00: Kinh sáng (phòng chầu Thánh thể)
08 giờ 00: Ðiểm tâm (kết thúc lúc 8 giờ 30)
09 giờ 00: RƯỚC KIỆU ÐỨC MẸ LA VANG, THÁNH LỄ BẾ MẠC. (Hội trường lớn)
12 giờ 00: Cơm trưa.
13 giờ 00: Kết thúc Ðại Hội, dọn dẹp vệ sinh.
13 giờ 30: Chia tay.

 

Hình ảnh