Dân Chúa Âu Châu

Lúc 03 giờ 30 chiều thứ Bảy, ngày 04.11.2023. Nhóm Duy trì và Phát huy tinh thần Việt Nam Cộng Hòa- Nam Úc đã tổ chức Thánh Lễ Giỗ lần thứ 60 Cố TT Ngô Đình Diệm và Nghi thức Tưởng Niệm các: Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia dân tộc, tại Hội trường Thánh GH John Paul II, giáo xứ Holy Family, thuộc TGP Adelaide, vùng Parafield Gardens, tiểu bang Nam Úc.
Chủ tế Thánh Lễ do Linh mục Phêrô Trần Trọng Mỹ phó xứ nhà thờ chính toà Saint Francis Xavier TGP Adelaide cử hành.
Đến tham dự có Đại Diện Hội Đồng Quản Trị CĐNV Tự Do Nam Úc, Đại diện các Tôn Giáo và các hội đoàn, đoàn thể trong Cộng Đồng.
Sau Thánh Lễ Giỗ. Các chiến hữu cựu QN/QLVNCH và quý phu nhân đã rước di ảnh cố TT Ngô Đình Diệm lên đặt trên bàn thờ hương án.
Nghi thức chào cờ VNCH & Úc và phút niệm cho các tử sĩ đã hy sinh trong chiến cuộc, bảo vệ độc lập, tư do, dân chủ VNCH, do các chiến hữu cựu Quân Nhân/QL/VNCH đảm trách.

XEM VIDEO
XEM PHOTOS

Kế đến là phần chiếu dương ảnh cuộc đời và sự nghiệp của Cố TT Ngô Đình Diệm, sau đó là phần dâng nhang cầu nguyện của đại diện các tôn giáo và mọi cùng sắp hàng thắp nến đi lên đặt trên bàn thờ hương án Cố TT Diệm một cách cung kính.
Trước khi kết thúc nghi lễ. Cả hội trường cùng đồng ca các bài hát hùng ca đấu tranh, được sáng tác trước 1975 ca tụng gương anh dũng hy sinh của các: Quân, dân, cán, chính VNCH đã cho lý tưởng: Độc lập, Tự Do, Dân Chủ.
Buổi lễ diễn tiến thật trang trọng và tốt đẹp, như ước muốn
Kết thúc, mọi người cùng tham dự tiệc giỗ, hưởng lộc của cố Tổng Thống, do BTC khoản đãi.


Truyền Thông Viet-Adelaide Tv

Nguồn: Vietcatholic News