Dân Chúa Âu Châu

 DHCGVNChương Trình Ðại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Ðức Kỳ Thứ 44 tại Frankenstolz Arena, Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Thứ Bảy 27.05.2023: Ngày khai mạc

13 giờ 00: Nhận phòng ngủ và phiếu ăn (kết thúc lúc 16 giờ 00).
15 giờ 00: Bí tích Hoà Giải.
17 giờ 00: Cơm tối (kết thúc lúc 18 giờ 00).
18 giờ 30: Nghi thức khai mạc Ðại Hội CGVN.
19 giờ 00: Thánh lễ khai mạc Ðại Hội, Lễ Vọng mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
21 giờ 00: Giờ sinh hoạt tâm linh cho giới trẻ
21 giờ 00: Chầu Thánh Thể Chúa Giêsu (Ðịa điểm: phòng chầu Thánh Thể).
24 giờ 00: Nghỉ đêm

Chúa Nhật 28.05.2023 : Ðại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

06 giờ 00: Kinh sáng (Quý Sơ phụ trách tại phòng chầu Thánh thể)
07 giờ 00: Ðiểm tâm (kết thúc lúc 8 giờ 00) Hội Đồng Đại Biểu gặp gỡ Hội Đồng Tuyên Uý
08 giờ 30: Diễn giải về chủ đề „Bình an cho anh em“ (Ga 20,19-31) do Cha Micae Phạm Quang Hồng (Lm. phụ tá quản nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc)
11 giờ 00: Ðại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (tại phòng họp lớn)
11 giờ 00: Ðại lễ Chúa Thánh Thần dành cho thanh thiếu niên (phòng chầu Thánh Thể)
11 giờ 00: Ðại lễ Chúa Thánh Thần dành cho thiếu nhi (tại phòng ăn)
13 giờ 00: Cơm trưa (kết thúc lúc14 giờ 00).
14 giờ 30: Sinh hoạt thiếu nhi (do Quý Soeur Dòng Mến Thánh Giá phụ trách)
14 giờ 30: Sinh hoạt thanh thiếu niên
14 giờ 30: Thuyết trình đề tài Đại Hội „Bình an cho anh em“ (Ga 20,19-31) (tiếp, tại phòng họp lớn)
16 giờ 00: Chầu Thánh thể (tại phòng họp lớn)
17 giờ 00: Cơm tối (kết thúc lúc 18 giờ 15)
18 giờ 30: Khai mạc chương trình văn nghệ
24 giờ 00: Nghỉ đêm.

Thứ Hai 29.05.2023: Ngày kính Đức Mẹ La vang

07 giờ 00: Kinh sáng (Quý Sơ phụ trách tại phòng chầu Thánh thể)
08 giờ 00: Ðiểm tâm (kết thúc lúc 8 giờ 30)
09 giờ 00: Rước kiệu Ðức Mẹ La Vang, Thánh lễ bế mạc.
12 giờ 00: Cơm trưa.
13 giờ 00: Kết thúc Ðại Hội, dọn dẹp vệ sinh.
13 giờ 30: Chia tay.