Dân Chúa Âu Châu

CHÚA GIÊSU ĐÃ CHIẾN ĐẤU VÀ CHIẾN THẮNG MỌI CÁM DỖ CỦA KẺ THÙ

 

  1. DẪN VÀO PHỤNG VỤ 

Mùa Chay là thời gian thuận lợi, là thời gian cứu độ! Mùa Chay là thời gian ăn năn sám hối năn sám hối và hoán cải của các tội nhân. Mùa Chay là thời gian của cuộc chiến nội tâm của những ngừoi muốn sống tốt, muốn sống thánh thiện. Cũng là thời gian của cám dỗ và thử thách mà ba thù (ma quỉ, xác thịt và thế giasn) giăng  ra cho của các tín hữu..

Trong bai Phúc âm Chúa Nhật I Mùa Chay năm A hôm nay Thánh Mátthêu (Mt 4,1-11) tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu bị ma quỉ cám dỗ trong hoang địa sau khi Ngừoi đã ăn chay nhiều ngày trước khi bước vào giai đọan sứ vụ công khai. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chống cự và chiến thắng Satan như thế nào. Đó là gọi ý cho chúng ta vì chúng ta cũng phải vượt qua những cám đỗ và thứ thách của cuộc đời.

  1. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM(Mt 4,1-11):Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'".

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: 'Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi'".

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài'". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 5, 38-48:   

3.1 Ba cám dỗ mà Satan đã giăng ra cho Chúa Giêsu:  Rõ ràng kẻ chống Chúa là Satan đã rất tinh quái và quỉ quyệt khi giăng ra ba cám dỗ để thử thách Chúa Giêsu: Trước hết nó lợi dụng cơn đói tư nhiên của Chúa mà đưa ra đề nghị: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh" Kế đến nó đánh vào tính hám danh mà nó tưởng là Chúa Giêsu cũng có giống như mọi nhân thế:  "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Sau cùng nó mang vinh quang phú quý quyền lực ra nhử Chúa Giêsu : "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi".

3.2 Chúa Giêsu chống cự và chiến thắng kẻ thù: Trước ba cám đỗ mà Satan đã giăng ra cho  Chúa Giêsu thì Người đã quyết liệt từ chối và chiên thắng vẻ vang. Chúng ta hãy đọc lại những lời Chúa Giêsu đã noi với Satan để thấy rõ việc ấy. Lời thứ nhất:  "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'". Lời thứ hai: "Cũng có lời chép rằng: 'Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi'". Lời thứ ba: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài'"

  1. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 5, 38-48:  

4.1 Chúng ta hãy tránh xa các dịp tội: Đó là việc cơ bản nhất mà chúng ta có thế và phải làm. Chúng ta cũng phải không ngừng cầu xin Thiên Chúa gín giữ, che chở, bảo vệ chúng ta khỏi sự nguy hiểm của tội lỗi xấu xa, vì chúng ta phận hèn mọn mỏng giòn, yếu đuối. Ma quỉ, xác thịt và thế gian luôn rình rập để đánh gục chúng ta

4.2 Chúng ta hãy dựa vào sức mạnh của Thánh Thần mà chống cự lại các cám dỗ: Đó là việc cơ bản thứ hai mà chúng ta không được quên. Dựa súc mình chúng ta chỉ có thua và thua. Vì thế chúng ta phải cậy dựa vào Thánh Thần là  Đấng có quyên lục vô song, Người sẽ giúp chúng ta chiến thắng Satan, xác thịt và thế gian.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã chiến đấu chống lại Satan và chiến thắng mọi cám dỗ của chúng. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

1.- «Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho mọi Kitô hữu nhận ra rằng theo Chúa là phải chọn lựa, phải trải qua thử thách cám dỗ..

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.- « Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy biết dùng Lời Thánh Kinh mà giúp các Kitô hữu chống trả cám dỗ của Satan.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.- « Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: 'Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu sống đơn sơ khiêm nhường và tuân phục Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho các vị lãnh đạo trong và ngoài Giáo Hội để họ không chạy theo chức quyền danh vọng mà làm tôi ma quỷ.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con; Người đã chiến đầu và chiến thắng mọi cám dỗ của ma quỷ.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con một sức mạnh thiêng liêng để chúng con có sức chống lại ma quỉ, xác thịt và thế gian trong hành trình theo Chúa,  Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 25 tháng 02 năm 2023

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội