Muốn Sống Đời Đời Hãy Ăn Bánh Giêsu

Muốn Sống Đời Đời Hãy Ăn Bánh Giêsu
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XX – B
(Ga 6, 24 – 35)
Khởi đi từ việc thấy đám đông dân chúng theo mình, Chúa
Giêsu đã "chạnh lòng thương", làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để
nuôi sống họ. Họ được ăn bánh no nê nên tiếp tục tìm kiếm và đi
theo Chúa. Vì không hài lòng với ý tưởng ấy, Chúa trách họ : "Các
ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng
vì các ngươi đã được ăn bánh no nê" (Ga 6, 26). Sau lời trách, Chúa
gợi lên nơi lòng họ sự khát vọng tìm kiếm thay vì của ăn hay hư
nát, thì hãy tìm kiếm lương thực trường tồn là chính Chúa (x. Ga
6). Khát vọng sống trường sinh nổi lên trong họ, Chúamạc khải
cho họ luôn : "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này,
sẽ sống đời đời" (Ga 6, 51).
Hôm nay, tiếp tục diễn từ về bánh hằng sống, Chúa Giêsu kêu
gọi những người Do thái và cả chúng ta nữa, hãy đến mà ăn cho no
uống cho thoả. Nếu chúng ta khao khát sự sống trường sinh, thì
đây là cơ hội tốt để có được mầm sống ấy. Hãy đến gặp Chúa Giêsu
và đón nhận Người, bởi chính Người : "Là Bánh Hằng Sống từ trời
xuống, ai ăn bánh này, sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban,
chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống" (Ga 6,51).
Lời Chúa trong sách Châm Ngôn giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn
ý nghĩa của lời Chúa Giêsu phán ở trên : " Sự khôn ngoan đã xây
nhà mình... Pha rượu, dọn bàn tiệc, và sai những nữ tỳ lên các nơi
cao trong thành mà công bố rằng: Hãy đến ăn bánh của ta, và uống
rượu ta đã pha cho các ngươi" (Cn 9, 1‐5).
Nhưng Đức Khôn Ngoan ở đây là ai vậy ?
Theo thánh Irênê, vị giáo phụ thời danh của Giáo hội thì Đức
Khôn Ngoan của Thiên Chúa không phải ai khác ngoài chính Ngôi
Vị Thứ Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa, đúng như sách Khôn Ngoan
mô tả : Người tìm thấy niềm vui giữa loài người ... "Người đã làm
người giữa muôn người ... Người đã trao ban sự sống và thiết lập
sự hiệp thông giữa Thiên Chúa với con người "(Kinh Tin Kính của
Thánh Irênê).
Con người có được sự sống là nhờ Đức Khôn Ngoan nhập thể
làm người thông ban sự sống ấy cho, và sở dĩ con người được hiệp
thông với Thiên Chúa lànhờ Đức Khôn Ngoan ở giữa loài người, là
chiếc cầu nối kết giữa con người với Thiên Chúa. Những lời cuối
trong diễn từ về Bánh Hằng Sống của Chúa Giêsu trong đoạn Tin
Mừng (Ga 6, 51‐58) hôm nay là bằng chứng.
Theo tác giả sách Châm Ngôn thì chính Đức Khôn Ngoan ban
tặng đồ ăn thức uống cho những kẻ ngây thơ, tín thành và ban
tặng sự sống cho kẻ bỏ đi sự ngây dại và bước đi theo đường lối
khôn ngoan (x. Cn 9, 6). Theo thánh Gioan, Chúa Giêsu chính là sự
Khôn Ngoan của Thiên Chúa từ trời nhập thể, đích thân mời gọi
chúng ta ăn Người, để có sự sống trong chúng ta : "Ta bảo thật các
ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài,
các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi" (Ga 6, 53). Bắt đầu
đặt bút viết Tin Mừng, Gioan đã viết: " Từ nguyên thủy đã có Ngôi
Lời" (Ga 1,1). Thiên Chúa đã dùng chính Ngôi Lời mà tạo thành vũ
trụ, nay lại sai Ngôi Lời xuống thế để ban cho chúng ta sự sống
vĩnh cửu. Tin và đón nhận Chúa Giêsu là tin và đón nhận sự khôn
ngoan của Thiên Chúa. Tự chúng ta không thể có sự sống đời đời
được, phải cậy nhờ vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa là Chúa
Giêsu. Vì thế, kết hợp cả hai dòng tư tưởng, một của thánh Gioan
và một của sách Khôn Ngoan, chúng ta thật hạnh phúc khi được
mời gọi ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu để được sống đời đời : "Ai
ăn thịt và uống máu Ta thì có sự sống đời đời" (Ga 6, 54) và hơn
thế nữa còn được Người đến cắm lều ngay nơi lòng kẻ ấy : "Ai ăn
thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy" (Ga 6,
56).
Vậy, hãy nghe và thực hành lời khuyên của thánh Phaolô mà
thận trọng trong cách ăn nết ở : " đừng như những kẻ dại dột, song
như những người khôn ngoan" (Eph 5, 15). Ai bước theo đường lối
khôn ngoan, và cư ngụ trong nhà Đức Khôn Ngoan đã xây dựng,
ngồi tại bàn của của Đức Khôn Ngoan thì sẽ được ăn thoả thích
những đồ ăn mỹ vị và uống rượu ngon do Đức Khôn Ngoan dọn
sẵn cho.
Chính do sự khôn ngoan của Thiên Chúa, con cái Israel mới có
Manna từ trời rơi xuống làm lương thực để ăn dòng dã suốt 40
năm trường (x. Xh 16, 1‐ 36 ) ; Va nhờ lòng từ bi mà Chúa sai
Thiên Thần mang bánh đến cho Êlia ăn, nhờ "sức của nuôi ấy, ông
đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên
Chúa" (1V 19, 8) ; Hay do chạnh lòng thương, Chúa Giêsu đã làm
phép lạ hóa bánh ra nhiều cho "ai muốn bao nhiêu tuỳ thích" (Ga 6,
11)
Cho dù là Manna từ trời xuống, hay bánh Thiên Thần mang đến
nuôi sống người ta 40 ngày cùng lắm là 40 năm đi nữa, thì những
thứ bánh đó cũng chỉ là thứ lương thực rất tạm bợ, kẻ nào ăn
những thứ bánh ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết, nghĩa là
không có sự sống nơi mình.
Hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định, Người là bánh bởi trời
xuống, Người đến làm no thỏa cái đói, cái khát, nhất là cái ước
vọng lớn nhất của con người mọi nơi mọi thời là sự sống đời đời.
Nếu như trong sa mạc, Manna là quà tặng do lòng thương xót
của Chúa dành cho dân, lương thực cứu đói tạm thời, nay Mình
Máu Thánh Chúa là lương thực giúp người tín hữu có đủ sức, đủ
nghị lực vượt qua trần thế về tới quê trời hưởng phúc vinh quang.
Chẳng có gì chân thật và an ủi hơn cho những linh hồn khát khao
nên thánh, nên trọn lành hãy nhớ lời sách Châm Ngôn dạy : "Hỡi
những người ngây thơ hãy lại đây... hãy đến mà ăn bánh của ta, và
uống rượu do ta pha chế" (Cn 9, 5).
Lạy Chúa, xin phái Đức Khôn Ngoan của Ngài tới đồng lao cộng
khổ với chúng con, dạy cho chúng con biết tìm kiếm Chúa là
nguồn mạch mọi sự khôn ngoan, ẩn mình trong Bí tích Thánh Thể,
và siêng năng lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa để được sống
đời đời. Amen.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Khách truy cập

Hôm nay:11134
Hôm qua:16132
Tuần này:11134
Tháng này11134
Số Lượt Truy Cập:28193688
Số khách đang Online 442