Dân Chúa Âu Châu

23/04/2024 – THỨ BA TUẦN 4 PS

Th. A-đa-be-tô, giám mục, tử đạo

Ga 10,22-30

THUỘC VỀ ĐOÀN CHIÊN CHÚA

“Chiên tôi thì nghe tiếng tôi.” (Ga 10,27)

Suy niệm: Dấu hiệu để nhận biết người mục tử là tiếng gọi. Buổi sáng, nghe tiếng gọi của người mục tử, các con chiên bước ra khỏi ràn, đi về hướng người mục tử. Những mục tử giả mạo, giả giọng, bắt chước tiếng gọi của người mục tử, nhưng đàn chiên không bị đánh lừa, chúng nhận ra đâu là tiếng của người mục tử đích thực. Đức Giê-su là Mục tử Nhân lành, thế nhưng, người Do Thái không thuộc về đàn chiên của Ngài, dù được nghe những lời giảng dạy, chứng kiến các dấu lạ Ngài làm.

Vì họ thiếu một điều thiết yếu, đó là niềm tin. Ngài chỉ rõ điều ấy: “Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.” Để tin nhận thì phải thuộc về, để thuộc về cần phải biết, để biết phải lắng nghe, để lắng nghe cần có một tâm hồn biết mở ra với sự ngạc nhiên và khiêm tốn. Một tâm hồn như vậy dễ dàng đón nhận nhận những điều thuộc về Nước Trời. “Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi… Tôi và Chúa Cha là một.”

Mời bạn: “Sentire cum Ecclesia” – Đồng cảm với Hội thánh. Cộng đoàn Hội thánh được quy tụ nhân danh Chúa Ki-tô Phục sinh, vị Mục tử Nhân lành, đã hiến mạng sống vì đàn chiên. Khi thuộc về Hội thánh, bạn suy nghĩ cùng và yêu mến Hội thánh ấy, trở nên một thành phần của Thân thể mầu nhiệm này, và cùng với những người khác, bạn làm triển nở ân sủng Chúa ban tùy theo mức độ thuộc về, lòng yêu mến của bạn.

Sống Lời Chúa: Tích cực tham gia vào các hoạt động trong giáo xứ, giáo phận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con thuộc về đoàn chiên Chúa. Xin cho con cảm nhận được con thuộc về Chúa, để con đồng cảm với Hội Thánh với lòng nhiệt thành và yêu mến. Amen.