Dân Chúa Âu Châu

19/04/2024 – THỨ SÁU TUẦN 3 PS

Ga 6,52-59

TRANH LUẬN SÔI NỔI

Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6,52)

Suy niệm: Đây không phải lần đầu, càng không phải là lần duy nhất Chúa Giê-su trở thành cớ cho thiên hạ “tranh luận sôi nổi”. Cung cách sống, lời giảng và việc làm của Ngài có sức lôi kéo con người ta đến lắng nghe, sờ chạm và cầu xin.

Nhưng cũng không ít lần dân chúng và cả các môn đệ nghe Ngài giảng mà không hiểu gì cả. Khi nghe Chúa giảng dạy, nhiều người thán phục, nhưng cũng có kẻ phẫn nộ đòi ném đá, xô Người xuống vực thẳm cho chết đi (x. Lc 4,22.28-38; Ga 8,59). Hôm nay sự “tranh luận sôi nổi” lên tới đỉnh điểm khiến cho một số môn đệ cũng bỏ Thầy vì những lời Chúa nói “chói tai quá, ai mà nghe được”. Dù vậy, Chúa Giê-su không vì thế mà rút lời, xoa dịu cơn phẫn nộ, bởi vì lời xác quyết “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời” báo trước hành động tuyệt hảo nhất mà Ngài quyết làm khi chịu chết trên thập giá và hoá thân trong bí tích Thánh Thể, để yêu thương chúng ta đến cùng và ở lại với chúng ta cho đến tận thế.

Mời Bạn: Chúa Giê-su chấp nhận bị “tranh luận sôi nổi”, bị chống đối, chịu chết đi để yêu thương chúng ta đến cùng. Phần bạn, bạn sẵn sàng đáp lại tình yêu cao cả của Ngài chứ? Bạn dám chấp nhận bị chống đối, thậm chí mất cả mạng sống để trung thành với tình yêu Chúa chứ?

Sống Lời Chúa: Tôi quyết siêng năng rước lễ và viếng Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho đời sống con luôn hướng về Chúa như hoa hướng dương đón ánh nắng mặt trời. Xin cho con luôn biết đặt Chúa làm trung tâm và lẽ sống đời con. Amen.