Dân Chúa Âu Châu

07/04/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – B

Kính Lòng Chúa Thương Xót

Ga 20,19-31

ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

Người bảo Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin.” (Ga 20,27)

Suy niệm: Tô-ma đòi chứng thực việc Thầy Giê-su phục sinh bằng việc thực nghiệm ‘sờ đụng’ đến những vết thương của cuộc tử nạn trên thân thể Chúa. Đức Ki-tô, Đấng Phục Sinh, vì lòng thương xót, không nỡ để mặc ông cứng lòng tin mãi; thế nên Ngài đã chiều ý ông: Một tuần lễ sau, cũng vào ngày thứ nhất trong tuần, Ngài lại hiện đến, vẫn chúc bình an và mời gọi ông Tô-ma đến dùng giác quan để ‘kiểm chứng’ một mầu nhiệm: “Đặt ngón tay con vào đây… Đưa tay con mà đặt vào cạnh sườn Thầy…” Lòng thương xót Chúa đã hoán cải sự cứng cỏi của Tô-ma thành một lời tuyên tín thật mạnh mẽ: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”.

Mời Bạn: Thánh nữ Faustina được Chúa soi sáng cổ võ việc tôn sùng lòng Chúa thương xót. Ngài đã xác quyết rằng: “Ngoài tình Chúa thương xót, không có nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại.” Mỗi lần nhìn lên bức ảnh lòng Chúa thương xót với hàng chữ: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài” (Jesus, I trust in you), chúng ta không chỉ tuyên xưng Chúa là Đấng giàu lòng thương xót mà đặt trọn con người yếu đuối và cuộc đời tội lỗi của mình vào trong tay Chúa để xin Chúa xót thương.

Sống Lời Chúa: Đọc nhiều lần trong ngày: “Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-su, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con tưởng rằng chúng con vững tin, nhưng khi gặp thử thách chúng con mới biết rõ đức tin của chúng con còn yếu kém. Xin vì lòng thương xót Chúa ban thêm đức tin cho chúng con.