Dân Chúa Âu Châu

08/02/2024 – THỨ NĂM TUẦN 5 TN

Th. Giô-sê-phi-na Ba-khi-ta, trinh nữ

Mc 7,24-30

LỜI CẦU XIN MÀ CHÚA CHẤP NHẬN

“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” (Mc 7,28)

Suy niệm: Trong lịch sử bóng đá người ta đã nghĩ ra nhiều chiến thuật khác nhau nhưng tất cả đều nhằm một mục đích là tìm chiến thắng trong trận bóng: nào là “đổ bê-tông”, nào là phòng ngự chắc phản công nhanh, v.v… Tuy nhiên, không có chiến thuật nào là tối ưu nếu các cầu thủ không có tinh thần thi đấu lăn xả, luôn tin tưởng vào chiến thắng. Người đàn bà Hy Lạp mà Tin Mừng hôm nay thuật lại chắc chắn không biết gì “chiến thuật đá banh” đó, nhưng bà đã kiên trì dùng mọi cách nài nỉ xin Chúa Giê-su trừ quỷ cho con gái bà. Mặc dù Chúa “đổ bê-tông”, từ chối mọi lời cầu xin của bà, nhưng bà vẫn “lì đòn” áp dụng cả “khổ nhục kế,” chấp nhận làm “con chó con dưới gầm bàn” để tìm kiếm “những mảnh bánh vụn.” Niềm tin vững chắc vào Chúa, tình yêu tha thiết dành cho con gái và lời cầu xin kiên trì và khiêm nhường, đó chính là “chiến thuật” của bà khiến Chúa “mềm lòng” đáp lại lời bà kêu xin.

Mời Bạn: Lời cầu nguyện của bạn sẽ có sức mạnh vô song nếu bạn đặt lời cầu đó trên nền tảng một niềm tin không lay chuyển, thúc đẩy nó bằng lòng yêu thương tha nhân như chính mình và luôn khiêm tốn cậy trông vào lòng thương xót và quyền năng của Chúa. Khi cầu nguyện như thế, bạn đã thể hiện được tính cách một người Ki-tô hữu.

Sống Lời Chúa: Trong cộng đoàn của bạn, có ai đang cần lời cầu nguyện của bạn? Bạn hãy cầu nguyện cho họ.

Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho chúng con đức tin vững vàng, lòng trông cậy trung kiên và lòng mến yêu tha thiết để chúng con có thể đi trọn đường đời và đáng lãnh được phần thưởng Chúa ban.