Dân Chúa Âu Châu

29/01/2024 – THỨ HAI TUẦN 4 TN

Mc 5,1-20

ĐỪNG SỢ ĐÓN CHÚA VÀO NHÀ

Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mc 5,16-17)

Suy niệm: Dân thành Ghê-ra-sa biết rõ điều kỳ diệu Chúa Giê-su đã làm cho người bị quỷ ám. Thế nhưng, thay vì vui mừng khi thấy người anh em được thoát khỏi xiềng xích ma quỷ, thay cho lời tạ ơn vì cuộc sống của mọi người giờ đây trở lại yên bình, hay hân hoan được một con người đầy quyền năng đến viếng thăm, người dân nơi đây tỏ thái độ khó chịu, ‘mời’ Người rời khỏi vùng đất của họ ngay lập tức. Lý do đơn giản, không chỉ bởi tiếc bầy heo mà còn vì họ sợ đón rước Chúa vào làng rất có thể gây thêm nhiều thiệt hại khác về vật chất. Nói đúng hơn, vì coi trọng vật chất và không muốn cuộc sống bị xáo trộn, họ chối từ Đấng trao ban bình an cho mình.

Mời Bạn: Bạn đừng sợ việc đón Chúa, sống theo ý Ngài sẽ gây thiệt hại, nhất là về vật chất cho đời sống, bởi Chúa đến là để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Ngài đến không chỉ để làm cho cuộc đời chúng ta nên phong phú, đầy ý nghĩa, đổ tràn bình an, niềm vui vào tâm hồn, mà còn trao ban cho ta chính Ngài.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi thức dậy đầu ngày, bạn dâng ngày sống cho Chúa, xin Ngài hướng dẫn mình trong mọi sự, dù phải chịu thiệt thòi vì Danh Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con đừng vì lợi ích vật chất, thú vui giả tạo của thế gian mà đẩy Chúa ra khỏi lòng chúng con. Nhưng xin cho chúng con gắn kết với Chúa, ở lại trong tình yêu Chúa bằng đời sống cầu nguyện, thi hành ý Chúa mỗi ngày. Amen.