Dân Chúa Âu Châu

28/01/2024 – CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN – B

Mc 1,21-28

ĐỂ LỜI CHÚA QUẤY RẦY TA

“Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1,27)

Suy niệm: “Kinh Thánh dạy ta cách tốt nhất để sống, cách cao quý nhất để chịu đau khổ, và cung cách thư thái khi qua đời” (J. Flavel). Cử tọa trong hội đường ngày ấy đã đi từ ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác khi chứng kiến Thầy Giê-su giảng dạy “Đấng có uy quyền” (Mt 7,29), chứ không trưng dẫn những vị thầy nổi tiếng khác như các kinh sư; uy quyền ấy có sức lay động đến sóng gió hay các thần ô uế cũng phải tuân lệnh. Lời đầy uy quyền của Thầy Giê-su ngày ấy vẫn còn nguyên giá trị cho ngày hôm nay, nếu ta để cho Lời Ngài thấm nhập trong đời ta, chất vấn ta, quấy rầy sự an toàn, xô đổ sự tự mãn, lật nhào các kiểu suy nghĩ và hành xử của ta. Ta dám bật đèn xanh cho Lời ấy hoạt động trong đời mình không?

Mời Bạn: Đời bạn được che chở bằng các lớp khiên an toàn của sở thích, thói quen, lối sống. Chẳng hạn: bạn hài lòng với quan niệm chỉ cần dự lễ Chúa Nhật là đã chu toàn việc sống đức tin. Bạn sợ mất đi sự an toàn ấy lắm nên ngần ngại trước bất cứ lời mời gọi đổi mới, sống đạo tích cực hơn của Thánh Thần. Mời bạn can đảm để Lời Chúa thay đổi lối sống, thách thức sự an toàn quen thuộc, đổi mới cung cách sống đạo của bạn.

Sống Lời Chúa: Tôi tập nếp sống mới trong việc sống đức tin: đọc Lời Chúa mỗi ngày, dự lễ ít là một ngày trong tuần, tham gia một hội đoàn Công giáo…

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa xuất hiện trong hội đường, làm một cuộc cách mạng về sức mạnh, uy thế của Lời Chúa. Xin cho con vững tin vào sức mạnh, uy thế của Lời ấy trong đời mình, để rồi một cuộc cách mạng thầm lặng cũng diễn ra nơi đời sống con. Amen.