Dân Chúa Âu Châu

23/01/2024 – THỨ BA TUẦN 3 TN

Mc 3,31-35

LÀ NGƯỜI THÂN CỦA CHÚA

“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”(Mc 3,33)

Suy niệm: Trong ngày truyền tin, Thiên thần vào “nhà” Đức Ma-ri-a để xin Mẹ trở thành “người thân” của Ngôi Lời. Khi Đức Giê-su đi rao giảng, Mẹ và anh em bà con “đứng ở ngoài” chờ gặp Ngài, còn Ngài ở trong “nhà” với một đám đông vây quanh, đang lắng nghe Ngài. Vậy “Người thân của Chúa” là ai? – Đó là người “thi hành ý muốn của Thiên Chúa” (c.35). Như thế, Đức Giê-su thiết lập một gia đình thật sự, gồm tất cả những ai tin vào Ngài. Trong gia đình thiêng liêng của Đức Giê-su, người gần gũi thân thiết nhất là Mẹ của Ngài, người đã luôn “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28), rồi đến những người tin. Con Thiên Chúa đã trở nên con cái loài người để cho con người làm con Thiên Chúa, trở nên anh chị em với nhau trong đức tin. “Loài người, khi sinh ra theo tính tự nhiên thì đông vô kể, nhưng khi được tái sinh làm con Thiên Chúa, thì cùng với Đức Ki-tô, họ chỉ là một” (Chân phước Isaac).

Mời bạn: Bạn là người thân của Chúa theo nghĩa nào? Là người đã lãnh Bí tích Thánh tẩy, vẫn ‘đi lễ’, ‘xem lễ’ theo thói quen, theo bổn phận? Hay bạn là người vẫn đang lắng nghe và thi hành ý Chúa trong bổn phận làm cha mẹ, làm con cái, làm linh mục, tu sĩ? “Đức Ki-tô ở trong cung lòng Đức Ma-ri-a chín tháng, trong cung điện đức tin của Hội thánh đến tận thế, còn trong tâm hồn tín hữu đầy hiểu biết và yêu mến đến muôn đời” (Chân phước Isaac).

Sống Lời Chúa: Tôi tham dự Thánh lễ và thi hành bổn phận của mình với ý thức mình là “người thân của Chúa.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con nên nghĩa thiết với Chúa và với nhau trong gia đình giáo xứ, Giáo hội. Amen.