Dân Chúa Âu Châu

22/01/2024 – THỨ HAI TUẦN 3 TN

Th. Vinh-sơn, phó tế, tử đạo

Mc 3,22-30

ĐOÀN KẾT TẠO SỨC MẠNH

“Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể đứng vững.” (Mc 3,25)

Suy niệm: Ở ngoài đời cũng như trong đạo, đoàn kết luôn tạo nên sức mạnh. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho thấy sức mạnh vô song của đoàn kết khi nói về cuộc chiến giữa Vương quốc Thiên Chúa và Nước của Xa-tan. Sở dĩ Nước của Xa-tan vững bền bởi vì ma quỷ chung lòng hiệp lực đem lại điều dữ cho con người. Đối lại, đoàn kết giữa người với người, hiệp thông với Thiên Chúa qua Chúa Giê-su, chung tay xây đắp tình yêu trong Vương quốc Thiên Chúa giúp cuộc chiến chống lại Xa-tan dễ đưa đến chiến thắng hơn. Chia rẽ, bất cộng tác làm cho một tổ chức yếu hẳn đi nếu không muốn nói sớm muộn gì cũng sẽ tan rã. Những lời cảnh báo của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng một lần nữa nhắc ta ý thức rằng mình cần tham gia, hợp tác, hiệp thông với anh chị em trong các hoạt động đạo-đời hằng ngày; không ai là một hòn đảo, ai tự phụ ắt sẽ bị vấp ngã.

Mời Bạn: Vẫn biết rằng “hợp quần gây sức mạnh,” Chúa kêu mời chúng ta hiệp nhất trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, nhưng con người vì tính kiêu ngạo, tự cao, khó chấp nhận nhau. Trong năm mục vụ 2024 này, bạn hãy đáp lại lời mời gọi của Hội đồng giám mục Việt Nam, chịu khó, nỗ lực tham gia các sinh hoạt cộng đoàn để có thể là Giáo hội tham gia, giúp nhau thăng tiến.

Sống Lời Chúa: Hãy nhớ lời này: “Ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23), để rồi chung lòng chung sức xây dựng gia đình, hội đoàn, giáo xứ…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con có cơ hội góp công xây dựng Giáo hội. Xin cho con biết cộng tác với mọi người thiện chí loan báo Chân, Thiện, Mỹ của Chúa cho tha nhân.