Dân Chúa Âu Châu

13/01/2024 – THỨ BẢY TUẦN 1 TN

Th. Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT

Mc 2,13-17

ĐỨC KI-TÔ LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ

Đức Giê-su nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2,17)

Suy niệm: ĐHY Ph.Xav. Nguyễn Văn Thuận ví von rằng Đức Giê-su có tới 10 ‘khuyết điểm’ mà trong đó trước tiên là ‘bệnh’ hay quên. Đã vậy Ngài lại còn thích ăn uống và làm bạn với những người thu thuế và tội lỗi. Điển hình là sự việc hôm nay: Chúa không nhớ đến tội của Lê-vi, người thu thuế, mà đã kêu gọi ông đi theo Ngài để trở thành tông đồ Mát-thêu, rồi lại đến “dùng bữa tại nhà ông” cùng với nhiều người thu thuế và người tội lỗi khác. Đức Giê-su hành xử như thế chính là để thực thi ý định từ ngàn đời của Chúa Cha: Ngài muốn cứu độ hết thảy mọi người, không loại trừ ai, nhất là những người bé mọn, bị loại trừ. Hơn nữa, Chúa còn mời gọi mọi người tham gia sứ vụ cứu thế khi chọn gọi Mát-thêu để làm tông đồ cho Ngài.

Bạn thân mến, nếu có lúc bạn đã phải dằn vặt vì những tội lỗi mà bạn vẫn sa đi ngã lại, hay thậm chí bạn nản lòng thất vọng vì thấy tội mình quá lớn, thì hôm nay, Lời Chúa đem lại cho bạn niềm hy vọng vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài sai Con Một Ngài đến để “tìm và cứu những gì đã hư mất” (x. Mt 18,11; Lc 19,10). Cũng vì thế, bạn đừng vội xét đoán anh em vì mọi đều được Chúa yêu thương và cứu độ.

Sống Lời Chúa: Bạn suy gẫm cách Chúa cư xử với người bị coi là tội lỗi như Mát-thêu và xin được ơn có lòng bao dung và thương xót giống như Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin tha thứ tội lỗi chúng con và giúp chúng con học biết cư xử bao dung và có lòng thương xót với tha nhân. Amen.