Dân Chúa Âu Châu

12/01/2024 – THỨ SÁU TUẦN 1 TN

Mc 2,1-12

THA TỘI ĐỂ CHỮA LÀNH

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2,5)

Suy niệm: Người bại liệt không đi được, phải khiêng. Người khiêng không chen vào được, phải trổ mái nhà mà thả bệnh nhân xuống trước mặt Đức Giê-su. Thật là vất vả. Niềm mong mỏi được Đức Giê-su chữa lành thật lớn biết bao! Nhưng sự đáp ứng của Người thoạt xem ra dường như ‘trật khớp’: thay vì chữa bệnh, Người lại… tha tội! Có lẽ không chỉ những kinh sư mà cả bệnh nhân lẫn đám đông có mặt ở đấy đều bị bất ngờ. Và đây là một sứ điệp lớn:

1- Lành bệnh là điều quan trọng, nhưng được giải phóng khỏi tội lỗi là điều quan trọng hơn nhiều. Bởi vì tội lỗi chính là căn nguyên sâu xa nhất của mọi đau khổ, bệnh tật, và sự chết.

2- Đức Giêsu là Đấng tha tội, bởi Người chính là Thiên Chúa.

Mời Bạn: tự vấn về cảm thức tội lỗi nơi mình. Bạn có nhìn nhận ra mình là tội nhân? Bạn cảm nhận nỗi khổ đến mức nào do tình trạng tội của mình? (chẳng hạn, trong so sánh với những nỗi khổ do nghèo túng, bệnh tật, cô đơn…). Giữa bao nhiêu vấn đề cần giải quyết hiện nay trong đời sống của bạn, vấn đề khẩn cấp nhất là tội lỗi. Bạn hãy đến với Chúa Giê-su. Chỉ có Người mới có thể giải phóng cho bạn khỏi sự ràng buộc do tình trạng tội nơi mình.

Sống Lời Chúa: Thành tâm sám hối về tội lỗi mình và quyết tâm đổi mới cuộc sống ngày từ bây giờ. Bạn sãn sàng để lãnh bí tích Hòa Giải sớm hết sức có thể.

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội cách chậm rãi và với tâm tình thống hối.