Dân Chúa Âu Châu

07/01/2024 – CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – B

Mt 2,1-12

AI TÌM THÌ SẼ GẶP

“Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2,2)

Suy niệm: Các nhà chiêm tinh thấy ngôi sao lạ xuất hiện bên phương Đông, và theo ‘kiến thức’ của họ, họ tin rằng đó là dấu chỉ “Đức Vua dân Do Thái mới sinh”. Chỉ cần có thế họ đã lên đường đi tìm kiếm Ngài. Vì sao lạ, dấu chỉ mong manh khi hiện khi ẩn, nhưng cũng giúp họ tìm đến được Giê-ru-sa-lem. Chính tại đây họ nhận được địa chỉ chắc chắn: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê” như lời chép trong sách ngôn sứ, dẫu rằng thông tin ấy được cung cấp bởi những kinh sư thông thạo Thánh Kinh nhưng thờ ơ, vô cảm và được chuyển đạt qua miệng ông vua Hê-rô-đê đầy dã tâm bày mưu tính kế tiêu diệt vị Ấu Vương chứ không hề có ý “đến gặp và bái lạy Người” như miệng ông nói. Người không muốn gặp Đức Ki-tô thì dù có biết rõ mười mươi cũng không thể gặp. Trái lại, người tha thiết muốn gặp Ngài thì dù hành trình có khó khăn, dấu chỉ có mờ nhạt, họ cũng đi tìm và cuối cùng cũng gặp được.

Mời Bạn: Phúc âm Mát-thêu ghi lại Lời Chúa: “Anh em cứ tìm thì sẽ thấy” (Mt 7,7). Những ai khao khát sự bình an, chân lý và thiện hảo sẽ tìm thấy chúng nơi Đức Ki-tô. Và những ai có thiện chí tìm kiếm Ngài thì sẽ được gặp. Bạn có khao khát tìm gặp Chúa qua việc dành thời giờ – cách riêng ngày Chúa Nhật – để cầu nguyện suy gẫm Lời Chúa, để phục vụ Ngài nơi tha nhân, để đến thờ lạy Ngài nơi bí tích Thánh Thể chưa?

Sống Lời Chúa: Dành thời gian trong ngày để cầu nguyện và xin ơn: “Lạy Chúa, xin cho con được gặp Chúa.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn khao khát và kiên trì tìm kiếm Chúa qua những dấu chỉ trong cuộc sống, vì chúng con xác tín rằng ai tìm Chúa sẽ gặp được Ngài. Amen.