Dân Chúa Âu Châu

05/01/2024 – THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Ga 1,43-51

TRĂM NGHE KHÔNG BẰNG MỘT THẤY

Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem !”… Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” (Ga 1,46.49)

Suy niệm: Toàn bộ Cựu Ước không một lần nhắc đến Na-da-rét, một làng quê nhỏ miền Ga-li-lê; và quả nhiên trên thực tế, “không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả” (Ga 7,52). Chính vì thế, có một định kiến trong giới trí thức và đặc biệt giới lãnh đạo Do Thái cho rằng: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?” (Ga 7,41). Na-tha-na-en là một người trong số đó, khi ông trả lời cho ông bạn Phi-líp-phê: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Nhưng ‘trăm nghe không bằng một thấy’, Phi-líp-phê kiên trì mời gọi: “Cứ đến mà xem!” Từ việc nể lời bạn đi ‘xem mặt’ Đức Giê-su, Na-tha-na-en đã đến gặp Ngài, nghe lời Ngài nói “đã thấy ông từ trước khi Phi-líp-phê gọi ông”; ông xoá bỏ định kiến và mạnh mẽ tuyên xưng: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!”

Mời Bạn: Có những định kiến ẩn núp trong đầu óc chúng ta khiến chúng ta có cái nhìn sai lệch, méo mó. Nó làm chúng ta nhìn sự linh thiêng một cách trần tục, nhìn Thiên Chúa theo kiểu người phàm, nhìn tha nhân mà không thể nhận ra hình ảnh Chúa ở nơi họ. Theo chân Na-tha-na-en, mời bạn gặp gỡ Chúa trong thinh lặng cầu nguyện, lắng nghe Lời Ngài để xoá bỏ định kiến và nhìn mọi sự bằng cái nhìn của Chúa.

Sống Lời Chúa: Luôn dành thời gian suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin thêm cho con lòng khao khát tìm gặp Chúa, để con được Lời Chúa đổi mới tâm hồn con. Amen.