Dân Chúa Âu Châu

02/01/2024 – THỨ BA TRƯỚC LỄ HIỂN LINH

Th. Ba-si-li-ô Cả và Ghê-gô-ri-ô Na-di-en, giám mục, tiến sĩ HT

Ga 1,19-28

ĐẤNG MÀ TÔI ĐÃ KHÔNG BIẾT

“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” (Ga 1,26)

Suy niệm: Gio-an đã từng thú nhận chính ông cũng “đã không biết Người” (x. Ga 1,31.33) thế nên chẳng trách dân chúng không biết “có một Đấng đang ở giữa họ.” Thật ra không phải là không ai biết gì về con người Giê-su Na-da-rét mà còn biết rất rõ đó là con bác thợ mộc, sống giữa họ, cũng bình thường như họ, như bao người khác. Phần Gio-an ắt hẳn cũng biết ít nhiều về Giê-su người bà con với mình, nhất là biết những sự kiện lạ lùng về việc sinh ra của Người. Nhưng vẫn còn đó bức màn mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của con người. Đứng trước mầu nhiệm Giê-su, Gio-an khiêm tốn nhìn nhận giới hạn nhân loại của mình. Chính nhờ thế, và nhờ ơn mạc khải của Đấng đã sai ông đi làm phép rửa trong nước: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33), Gio-an đã biết Ngài và có thể chứng thực cho toàn dân biết “Đấng mà họ không biết”.

Mời Bạn: Có người thẳng thừng từ khước Thiên Chúa và mầu nhiệm của Ngài. Có những người khác tiếp cận mầu nhiệm theo lối ‘người trần mắt thịt’. Lúc này, lúc khác chúng ta đều có thể thuộc vào một trong hai loại đó, và vì thế chúng ta đã không thể nhận ra “Đấng Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở giữa chúng ta.” Cần có lòng khiêm tốn của Gio-an để có thể thấy Chúa đang ở giữa chúng ta, ở trong anh chị em của mình.

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái phục vụ một người anh em bé nhỏ với niềm xác tín mình đang phục vụ Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Nhi, xin giúp con nhận ra và phục vụ Chúa nơi những người anh em bé nhỏ, nghèo hèn.