Dân Chúa Âu Châu

VỊ TIÊN TRI CAO TUỔI

Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na… Bà đã nhiều tuổi lắm… (Lc 2,36)

 

Suy niệm: Người ta thường nói: “Lão lai tài tận” (đến tuổi già, tài ba cũng hết), thế nhưng ai dám bảo người cao tuổi lại không thể làm ngôn sứ cho Chúa, kể cả khi người đó là một bà già tám mươi tư tuổi như cụ bà An-na? Cuộc sống của bà thật đáng khâm phục: ngày ngày có mặt nơi đền thờ, ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Và việc loan báo của cụ thật là giản dị: bà “cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hài Nhi Giê-su” cho những người đang mong chờ ơn cứu độ. Cuộc sống thánh đức làm cho lời loan báo trở thành đầy hiệu lực.

 

Mời Bạn: Suy niệm Tin Mừng hôm nay, các bạn trẻ sẽ không còn nghĩ người già là lỗi thời, vì với những trải nghiệm của cả một cuộc đời trung thành với niềm tin, lời giáo huấn của họ thật đáng giá hơn vàng bạc. Và quý cụ cũng không mặc cảm mình là vô dụng vì Chúa vẫn đang mời gọi họ tiếp tục làm ngôn sứ cho Ngài. Bất giác, lời sai đi trong Năm Thánh truyền giáo hướng về người cao tuổi lại vang lên: “Các cụ cao tuổi, hãy bước vào năm Thánh truyền giáo với lòng hăng hái, như những chứng nhân trung thành về tình yêu Thiên Chúa.”

 

Chia sẻ: Thánh Kinh nói: “Người đầu bạc thì khôn ngoan”. Sự khôn ngoan của người cao tuổi hệ tại điều gì?

 

Sống Lời Chúa: Có ai quanh bạn “đang trông chờ ơn cứu độ” không? Bạn hãy tìm ra họ và nói về Chúa Giê-su cho họ.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn trung thành tin vào Chúa trong mọi giây phút và cũng trung thành làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và cả lúc con đã mắt mờ chân chậm, con vẫn luôn đặt trọn đời con trong tay Chúa với một niềm tin của trẻ thơ.