Dân Chúa Âu Châu

29/12/2023 – THỨ SÁU, NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS

Th. Tô-ma Béc-két, giám mục, tử đạo

Lc 2,22-35

HẠNH PHÚC ĐƯỢC THẤY CHÚA

“Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.” (Lc 2,30-31)

Suy niệm: Trong suốt cuộc đời mình, ông Si-mê-on chắc hẳn đã không ít lần nhìn thấy bao cha mẹ đem con đầu lòng tiến dâng cho Chúa như luật Chúa truyền. Tuy nhiên, Hài nhi Giê-su mà ông đang bồng ẵm trên tay lúc này thì khác hẳn, không chỉ là em bé như bao trẻ thơ khác, mà là Đấng “Thiên Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Chúa” (Lc 2,30-32). Nhờ đâu ông nhận ra Hài nhi Giê-su là Đấng Cứu độ, để rồi tìm thấy niềm bình an đích thực, trong khi nhiều người có mặt trong Đền thờ lúc đó đã không có được? Thưa, vì ông Si-mê-on không chỉ khao khát chờ mong niềm an ủi của Ít-ra-en, mà còn cố gắng mọi ngày lắng nghe, hành động theo sự soi sáng, thúc đẩy của Thánh Thần.

Mời Bạn: Mỗi ngày Thiên Chúa vẫn ban cho con người được diễm phúc gặp gỡ Ngài, được Ngài ngự đến, ở lại trong tâm hồn. Diễm phúc ấy được hiện thực trong Bí tích Thánh Thể. Thế nhưng, không phải tất cả người Ki-tô hữu đều nhận ra, trân trọng ân huệ to lớn, quý báu này. Còn bạn thì sao?

Sống Lời Chúa: Tôi xin Chúa đổ đầy lòng mình niềm khao khát tìm kiếm, được kết hợp với Chúa trong kinh nguyện mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi ngày Chúa vẫn đến với chúng con để trao ban sự bình an, niềm hạnh phúc đích thật. Vì mãi khao khát, tìm kiếm những sự thế gian, nên lòng chúng con chưa có bình an thực sự. Xin giúp chúng con biết lắng nghe, vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, để gắn kết với Chúa, tìm thấy an bình trong Chúa luôn mãi.